Diktátor

Psychoterapie manipulace. Jak na diktátora?

No, už název nám říká s kým máme co k do činění. Psychoterapie se s manipulací setkává často. Typ tohoto druhu manipulátora vychází z toho, že diktuje. Má za to, že pouze jeho názor je ten pravý a správný. Na pomoc si bere tradice a odvolávání se na ně. Diktátorem může být člen rodiny. Diktátorem může být i maminka, nemusí to vždy být ukřičený otec, kterého se bojíme. S diktátorem, tedy s tímto typem manipulátora se setkáváme na pracovišti, nejen v podobě šéfa ale i kolegy. V řeči ho můžeme rozpoznat podle vět „Jak jsem řekl, tak to bude!“. Nic jiného není pravda a nic jiného prostě neplatí. Nelze s ním diskutovat, diskuse je z jeho pohledu nepřípustná a zbytečná. Je neochvějně přesvědčen o své pravdě. Psychoterapie manipulace nám může pomoci situace s diktátorem zvládnout.

Jaký ještě je?

Citáty a přísloví přímo miluje. Ovšem takový manipulátor si je tvaruje podle svého názoru a toho jak se mu to zrovna hodí. Do repertoáru diktátora samozřejmě patří jeho síla, moc a jistě také neústupnost. Pokud nejdete směrem, kterým che on stáváte se jeho nepřítelem.

Jak se bránit?

První co je důležité je si vůbec uvědomit že jsme manipulováni. Manipulaci poznat, odhalit ji. Pokládejte si otázku, zda to co děláte opravdu dělat chcete? Zda není naše vůle na druhé koleji. Dalším krokem je najít v sobě sílu bránit svoji autonomii a svobodu. Té budeme potřebovat hodně, zejména s manipulátorem typu diktátor. Budeme muset být asertivní a důslední. Možná pomůže otevřená komunikace a sdělení takovému člověku, že se cítíme být manipulovaní a že on v nás chce vyvolat strach. Svými slovy mu to říci do očí. „Myslím si že mnou chceš manipulovat a vzbudit ve mě strach, nekřič na mě. Mě je to nepříjemné a necítím se dobře. Pokud ode mne něco chceš řekni mi to v klidu. Pokud budeš křičet budu nervózní a nebudu tě vnímat, jednání mi přijde nepříjemné“ Důležité je ovšem dodržet ultimátum, které jsme dali. A pokud diktátor dál křičí nereagovat na něj. A v případě, že je to nadřízený, řešit celou situaci o patro výš.

Scroll to Top