Jak se z můžu stávají alkoholici?

Jak se z mužů stávají alkoholici?

Pití alkoholu se v našich zeměpisných šířkách bere tak trochu jako „společenská povinnost“. Nad společenským popíjením se tak vlastně nikdo nepozastavuje. U mužů tomu dokonce často bývá naopak. Muž, který nepije alkohol je ve společnosti často méně vítán, jeho společenská role je oslabena nebo je dokonce znemožněn.

Mnoho mužů pije kvůli své práci. O některých zaměstnáních se dokonce dá říci, že jsou předurčena ke vzniku alkoholismu. Bývají to povolání doprovázená stresem, únavou, nebo práce, kde hrozí riziko pochybení či se s nimi pojí velká zodpovědnost. Alkoholiky se často stávají lékaři, policisté, soudci, ad.

S alkoholem se často potýkají i lidé, kteří musí kvůli své práci často navštěvovat společenské akce, ke kterým alkohol tak trochu patří. Vzhledem k tomu, že alkoholismus nevznikne najednou, je časté navštěvování podobných akcí ve spojení se stresem receptem na vznik alkoholismu.

Proč muži nadužívají alkohol?

Muži často začínají pít hlavně pro to, aby si zvýšili sebevědomí a otupili své strachy. Bývají to strachy, o kterých mnohdy nevědí, popírají je v sobě. Kvůli tomu je pak pro muže také tak obtížné přiznat problém sobě i okolí.

Jak to začíná?

Nejdříve vše funguje dobře a alkohol je dobrým pomocníkem při relaxaci, prolomení bariér i získání sebevědomí. Nenápadně a plíživě se alkohol postupně stane nezbytnou součástí života, až nakonec převezme hlavní roli.

Právě kvůli tomu, že muži často popírají své pocity a jsou k nim obecně nevšímaví, nevšimnou si včas ani varovných náznaků blížícího se alkoholismu. V tu chvíli přichází na řadu jejich okolí, které problém vidí. Rozhodně by pomoc ale neměla spočívat v tom, že se snaží řešit problémy vzniklé z alkoholu sami – snaží se např. shánět lékařská potvrzení, řešit na policii přestupky, omlouvat na veřejnosti chování alkoholika. To ale nikam nevede a problémy mají tendenci se kupit.

Problém je také v tom, že se muži často staví nebo jsou staveni do role hlavy rodiny. Muži alkoholici často pod vlivem alkoholu působí destruktivně na své partnerky a děti. Přenáší na ně vlastní nedokonalosti, strachy, vzteky, nálady, bezmoci, sebelítosti. Nezřídka se potom uchylují k násilí, po vystřízlivění pak mají pocity viny, které je opět doženou k láhvi. A celý kolotoč se spustí znovu od začátku. Pro pomoc si často tak přijdou až pozdě ve stavu ponížení, bez práce, rodiny, zázemí, financí atd.

Pokud tedy patříte k těm mužům, kteří se pohybují v rizikovém prostředí nebo máte podezření, že byste mohli mít problém s alkoholem, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc. Nemusíte se hned odporoučet do protialkoholní léčebny na odvykací léčbu, stačí zajít k odborníkovi, který s vámi vše probere a pomůže vám zjistit, co by pro vás bylo nejlepší.

Vzhledem k tomu, že problémy s alkoholem mají často právě muži ve vysokém postavení a nemohou si dovolit strávit 3 měsíce v léčebně, často se rozhodnou pro ambulantní léčbu.

Bojovat proti alkoholismu je náročné, ale ne nemožné. V některých případech dokonce opravdu není nutné se hned přesunout do protialkoholní léčebny. Zvládat problémy s alkoholem nebo jim předcházet můžete pomocí ambulantní protialkoholní terapie. Ta vám pomůže zvládnout problémy s alkoholem nebo dokonce začít kontrolovaně pít.ja

1 názor na “Jak se z mužů stávají alkoholici?”

  1. Pingback: Suchý únor vám může pomoci odhalit závislost - Psychoterapie Vacek®

Diskuse uzavřena.

Scroll to Top