ADHD a dospělý člověk.

Více než 3% dospělých trpí poruchou pozornosti, neklidem a ukvapeným rozhodováním. ADHD nekončí s odchodem ze školy, jak bychom si mohli myslet. ADHD není spojeno jen se školní docházkou a s problémy ve škole, nebo s výchovou v dětství. Tento problém může doprovázet člověka po celý život. Dospělí s ADHD mají častěji různé nehody, včetně nehod dopravních, více pracovních úrazů a psychických problémů. Mezi psychické problémy patří deprese, úzkosti a pocity méněcennosti. Terapie ADHD dospělých je zaměřena na tyto problémy.

Dospělost a ADHD

Zatímco u dětí se ADHD projevuje zejména horším prospěchem, dospělí svou poruchu manifestují střídáním zaměstnání, partnerskými neshodami a zapomnětlivostí. Často nevnímají svou poruchu, protože jsou na ni zvyklí a do terapie přichází se zdánlivě jiným problémem. Může to být neschopnost dosahovat svých cílů, oddalování řešení svěřených úkolů a pocitem stálého selhávání. ADHD v dospělosti je doprovázeno poruchami spánku a z toho pramenící únavou a špatným soustředěním. Člověk s ADHD často ponocuje a mozek jede jakoby naplno. V těchto chvílích člověk s ADHD jen velmi nesnadně usne. Logicky následuje nevyspání, zaspávání a další podobné následky. Terapie ADHD dospělých se věnuje úpravě denního režimu.

Prvním příznakem je narušená pozornost. Následuje hyperaktivita a impulzivita. Nepříjemné pro člověka je, že příznaky jsou celodenní. Jen hyperaktivita přítomná v dětském věku se změní na vnitřní neklid. Člověk pak skáče do řeči, nepamatuje si zadání pracovních úkolů. Z toho se pak vytváří nespokojenost v zaměstnání a častá chybovost. Nutným následkem je pak nespokojenost zaměstnavatele. Psychoterapie v kombinaci s psychofarmakologickou léčbou může postiženým lidem účinně ulevit a pomoci.

Scroll to Top