Bažení!

Slovo jako ze starého filmu. Bažení, v tomto případě touha po alkoholu je téma, které se při ambulantní protialkoholní terapii probírá často. Člověk, který se léčí se s bažením učí bojovat. Pomáhá mu informace o tom, jak se projevuje, jak bažení předcházet a jak s ním bojovat.

Jak se bažení projevuje? Je to takové to uvolnění při vzpomínce na alkohol a nutkavé fantazie „až si dám“. Může se projevovat i nepříjemně. Dostaví se sucho v ústech, bušení srdce, pocení a svírání žaludku.

Dá se tenhle boj vyhrát?! Dá. Jen na to nebuďte sami.

Scroll to Top