Pro firmy

E-learning

Certifikované kurzy a vzdělávání
Distribuce poutavého a personifikovaného obsahu vzdělávání
Kvalifikace, kompetence, 360 zpětná vazba
Certifikace, automatizace, reporting, analýzy, testování zaměstnanců
Zdravotní způsobilosti, řízení Workflow procesu registrací a zdr. vyšetření, BOZP

Témata E-Learningu

E-kurzy – Vize a mise společnosti, adaptační proces, řízení talentů, Kompetence, řízení kvality práce, zpětná vazba, prodejní dovednosti, efektivní komunikace, vedení výběrového řízení vedoucími pracovišť, řízení změn, manažerské dovednosti pro vedoucí prodejen, nefinanční motivace zaměstnanců, zaměstnanecká spokojenost, jednání se zákazníky, sebeprezentace a další Soft Skills.

Přímé vzdělávání

Přímé vzdělávání odpovídá tématům E-learningu a předchází mu.
Další témata přímého vzdělávání stanovuje zadavatel
Vzdělávání probíhá na jednotlivých pracovištích
Vzdělávání vedou zkušení psychologové, trenéři a koučové

Koučink

Zvýšení kompetencí, řídích a manažerských dovedností
Navýšení dovedností vycházejících z přímého vzdělávání a E-learningu
Zvýšení pracovního a životního komfortu

Scroll to Top