Rehabilitační program pro řidiče (REPADO)

Certifikovaný kurz může nařídit soud nebo Probační a mediační služba ČR.

Certifikovaný kurz lze absolvovat dobrovolně, pro podpoření vrácení řidičského oprávnění po polovině trestu. Program je velmi vhodný pro osoby, které čeká soud za trestný čin v dopravě pro podpoření snahy o nižší nebo podmíněný trest. Kurz lze absolvovat i On-line.

Rehabilitační program mohou absolvovat všichni řidiči:

žádající o navrácení řidičského oprávnění, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu dosažení minimálně 12 evidenčních bodů

anebo z důvodu udělení trestu zákazu řízení,

které čeká soud za trestný čin v dopravě a chtějí podpořit svou snahu o nižší nebo podmíněný trest předložením Certifikátu o absolvování rehabilitačního programu Repado

U řízení pod vlivem alkoholu či drog je nutné před účastí potvrzení od psychiatra vylučující závislost.

Průběh certifikovaného rehabilitačního kurzu:

Rehabilitační program pro řidiče Repado. Individuální certifikovaný kurz se skládá z 5 hodinových terapeutických setkání zaměřených na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se rizikovému chování. Setkání probíhají 1x týdně (lze i on-line). Na 6. setkání probíhá certifikovaný kurz první pomoci. Po absolvování získá účastník Certifikát o absolvování rehabilitačního kurzu, vydaný Centrem dopravního výzkumu. Certifikát může být použit k zmírnění dopadů spáchání přestupku nebo trestného činu v dopravě. Rehabilitační program pro řidiče Repado vám může pomoci.

Skupinový kurz se skládá z 20 hodin (5×4 hodiny), skupinových terapeutických sezení (skupina má 4-6 účastníků), zaměřených na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se recidivě v rámci pěti setkání, zpravidla 1x týdně, maximálně jednou za 14 dní. Na šestém setkání probíhá certifikovaný kurz první pomoci. Po absolvování získají účastníci Certifikát o absolvování rehabilitačního kurzu vydaný Centrem dopravního výzkumu. Certifikát může být použit k zmírnění dopadů spáchání přestupku nebo trestného činu v dopravě.

Podmínky pro získání certifikátu jsou:

– Absolvování všech setkání

– O případné absenci musí být psycholog předem informován a jsou povoleny max. 2 hodiny

– Aktivní účast, tj. zapojení se do diskuse, zamyšlení nad svým chováním, motivací a možnostmi změny

– Plnění domácích úloh, pokud jsou zadány

– Účastník se nesmí účastnit pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Psycholog je oprávněn provést dechovou zkoušku

Dozor rehabilitačních programů provádí:

Ministerstvo dopravy (MD), disponující seznamem a registrem akreditovaných institucí, osob i klientů.

Proč absolvovat terapii u mě?

Mgr. Pavel Vacek,, věnuje se terapii, ambulantní protialkoholní terapii a terapii ADHD dospělých.
25 let praxe terapeuta, kouče
univerzitní vzdělání: psychologie, andragogika, psychoterapie, soudní znalectví
první setkání do sedmi dnů od objednání
jsem zaměřený na cíl Vaší terapie, tím je odstranění Vašeho problému
samozřejmostí je zpracování Vašeho osobnostního profilu, který využijete pro práci se sebou samým a v práci s lidmi kolem Vás, dokážete si Vaše okolí „otypovat“
naučíte se být a mluvit sám se sebou
získáte sebeúctu
budete vnímán, tak jak si přejete
nehodnotím, provázím a nacvičuji s Vámi Váš nový život
znáte cenu své terapie a její trvání
samozřejmě jsem tu pro Vás i po skončení terapie

Cena

Cena pro dobrovolníky:
Individuálně 10 000,- Kč
Skupinově 8 000,- Kč

Scroll to Top