Rehabilitační program pro řidiče (REPADO)

Program nařizuje soud nebo probační a mediační služba ČR.

Povinnost absolvovat rehabilitační program mají všichni řidiči:

žádající o navrácení řidičského oprávnění, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu dosažení minimálně 12 evidenčních bodů

anebo z důvodu udělení trestu zákazu řízení.

U řízení pod vlivem alkoholu či drog je nutné před účastí potvrzení od psychiatra vylučující závislost.

Průběh rehabilitačního kurzu:

20 hodin (5 setkání), skupinového sezení zaměřeného na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se recidivě v rámci pěti setkání, zpravidla 1x týdně, maximálně jednou za 14 dní.

Dozor rehabilitačních programů provádí:

Ministerstvo dopravy (MD), disponující seznamem a registrem akreditovaných institucí, osob i klientů.

Proč absolvovat terapii u mě?

Mgr. Pavel Vacek,, věnuje se terapii, ambulantní protialkoholní terapii a terapii ADHD dospělých.
25 let praxe terapeuta, kouče
univerzitní vzdělání: psychologie, andragogika, psychoterapie, soudní znalectví
první setkání do sedmi dnů od objednání
jsem zaměřený na cíl Vaší terapie, tím je odstranění Vašeho problému
samozřejmostí je zpracování Vašeho osobnostního profilu, který využijete pro práci se sebou samým a v práci s lidmi kolem Vás, dokážete si Vaše okolí „otypovat“
naučíte se být a mluvit sám se sebou
získáte sebeúctu
budete vnímán, tak jak si přejete
nehodnotím, provázím a nacvičuji s Vámi Váš nový život
znáte cenu své terapie a její trvání
samozřejmě jsem tu pro Vás i po skončení terapie

Cena

Rehabilitační program je hrazen státem

Scroll to Top