Rehabilitační program pro řidiče (REPADO)

Certifikovaný kurz může nařídit soud.

Certifikovaný kurz lze absolvovat i dobrovolně, pro podpoření vrácení řidičského oprávnění po polovině trestu. Program je velmi vhodný pro osoby, které čeká soud za trestný čin v dopravě pro podpoření snahy o nižší nebo podmíněný trest. Kurz lze absolvovat i On-line.

Rehabilitační program mohou absolvovat všichni řidiči:

žádající o navrácení řidičského oprávnění, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu dosažení minimálně 12 evidenčních bodů

anebo z důvodu udělení trestu zákazu řízení,

které čeká soud za trestný čin v dopravě a chtějí podpořit svou snahu o nižší nebo podmíněný trest předložením Certifikátu o absolvování rehabilitačního programu Repado

Průběh certifikovaného rehabilitačního kurzu:

Rehabilitační program pro řidiče Repado. Individuální certifikovaný kurz se skládá z 5 hodinových terapeutických setkání zaměřených na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se rizikovému chování. Setkání probíhají 1x týdně (lze i on-line). Na 6. setkání probíhá certifikovaný kurz první pomoci. Po absolvování získá účastník Certifikát o absolvování rehabilitačního kurzu, vydaný Centrem dopravního výzkumu. Certifikát může být použit k zmírnění dopadů spáchání přestupku nebo trestného činu v dopravě. Rehabilitační program pro řidiče Repado vám může pomoci.

Skupinový kurz se skládá z 20 hodin (5×4 hodiny), skupinových terapeutických sezení (skupina má 4-6 účastníků), zaměřených na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se recidivě v rámci pěti setkání, zpravidla 1x týdně, maximálně jednou za 14 dní. Na šestém setkání probíhá certifikovaný kurz první pomoci. Po absolvování získají účastníci Certifikát o absolvování rehabilitačního kurzu vydaný Centrem dopravního výzkumu. Certifikát může být použit k zmírnění dopadů spáchání přestupku nebo trestného činu v dopravě.

Podmínky pro získání certifikátu jsou:

– Absolvování všech setkání

– O případné absenci musí být psycholog předem informován a jsou povoleny max. 2 hodiny

– Aktivní účast, tj. zapojení se do diskuse, zamyšlení nad svým chováním, motivací a možnostmi změny

– Plnění domácích úloh, pokud jsou zadány

– Účastník se nesmí účastnit pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Psycholog je oprávněn provést dechovou zkoušku

Dozor rehabilitačních programů provádí:

Ministerstvo dopravy (MD), disponující seznamem a registrem akreditovaných institucí, osob i klientů.

Proč absolvovat terapii u mě?

Mgr. Pavel Vacek,, věnuje se terapii, ambulantní protialkoholní terapii a terapii ADHD dospělých.
25 let praxe terapeuta, kouče
univerzitní vzdělání: psychologie, andragogika, psychoterapie, soudní znalectví
první setkání do sedmi dnů od objednání
jsem zaměřený na cíl Vaší terapie, tím je odstranění Vašeho problému
naučíte se být a mluvit sám se sebou
získáte sebeúctu
budete vnímán, tak jak si přejete
nehodnotím, provázím a vyrábím s Vámi Vaši novou budoucnost
znáte cenu své terapie a její trvání
samozřejmě jsem tu pro Vás i po skončení terapie

Jsem členem

Společnost psychosomatické medicíny
Česká lékařská společnost
PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

Cena

Cena pro dobrovolníky:
Individuálně 10 000,- Kč
Skupinově 8 000,- Kč

Scroll to Top