Rehabilitační program pro řidiče (REPADO)

Certifikovaný kurz může nařídit soud.

Certifikátem se prokazujete soudu, soudnímu nebo přestupkovému úředníkovi.

Certifikovaný kurz lze absolvovat i dobrovolně, pro podpoření vrácení řidičského oprávnění po polovině trestu. Program je velmi vhodný pro osoby, které čeká soud za trestný čin v dopravě pro podpoření snahy o nižší nebo podmíněný trest. Kurz lze absolvovat i On-line.

Rehabilitační program mohou absolvovat všichni řidiči:

žádající o navrácení řidičského oprávnění, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu dosažení minimálně 12 evidenčních bodů

anebo z důvodu udělení trestu zákazu řízení,

které čeká soud za trestný čin v dopravě a chtějí podpořit svou snahu o nižší nebo podmíněný trest předložením Certifikátu o absolvování rehabilitačního programu Repado

Průběh certifikovaného rehabilitačního kurzu:

Rehabilitační program pro řidiče Repado. Individuální certifikovaný kurz se skládá z 5 hodinových terapeutických setkání zaměřených na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se rizikovému chování. Setkání probíhají 1x týdně (lze i on-line). Na 6. setkání probíhá certifikovaný kurz první pomoci. Po absolvování získá účastník Certifikát o absolvování rehabilitačního kurzu, vydaný Centrem dopravního výzkumu. Certifikát může být použit k zmírnění dopadů spáchání přestupku nebo trestného činu v dopravě. Rehabilitační program pro řidiče Repado vám může pomoci.

Skupinový kurz se skládá z 10 hodin (5×2 hodiny), skupinových terapeutických sezení (skupina má 6-12 účastníků), zaměřených na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se recidivě v rámci pěti setkání, zpravidla 1x týdně. Po absolvování získají účastníci Certifikát o absolvování rehabilitačního kurzu vydaný Centrem dopravního výzkumu. Certifikát může být použit k zmírnění dopadů spáchání přestupku nebo trestného činu v dopravě.

Podmínky pro získání certifikátu jsou:

– Absolvování všech setkání

– O případné absenci musí být psycholog předem informován a jsou povoleny max. 2 hodiny

– Aktivní účast, tj. zapojení se do diskuse, zamyšlení nad svým chováním, motivací a možnostmi změny

– Plnění domácích úloh, pokud jsou zadány

– Účastník se nesmí účastnit pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Psycholog je oprávněn provést dechovou zkoušku

Dozor rehabilitačních programů provádí:

Ministerstvo dopravy (MD), disponující seznamem a registrem akreditovaných institucí, osob i klientů.

Proč Psychoterapie Vacek®?

Mgr. Pavel Vacek,, věnuje se terapii, ambulantní protialkoholní terapii a terapii ADHD dospělých.
25 let je naše průměrná terapeutická a koučovací praxe
Přes 2 000 spokojených klientů
90% spokojených klientů v ČR i zahraničí
Jsme členy České lékařské společnosti JEP,
České psychiatrické společnosti, Společnosti psychosomatické medicíny
Česká lékařská společnost

Objednejte se na program

Nově i online přes Skype!

Jsem vám k dispozici od PO-NE: 7-20h

Scroll to Top