Terapeutický program Lege Artis

Certifikovaný terapeutický program může nařídit soud.

Certifikátem se prokazujete soudu, soudnímu nebo přestupkovému úředníkovi.

Program je vhodný pro osoby, které čeká soud za trestný čin, nebo přestupek, pro podpoření snahy o nižší nebo podmíněný trest. Pro osoby, které chtějí podpořit svou snahu o propuštění z výkonu trestu po uplynutí jeho části. Pro osoby, které mají nařízený terapeutický program.

Certifikovaný terapeutický program je určen pro osoby:

kterým bylo sděleno obvinění, čekají na soud a chtějí vlastní aktivitou přispět k nižšímu, nebo podmíněnému trestu

které chtějí vstupem do programu podpořit propuštění po uplynutí části trestu

kterým soud nařídil terapii po propuštění z výkonu trestu

Průběh certifikovaného terapeutického programu:

Skupinový certifikovaný terapeutický program trvá 2 měsíce a skládá z 5 dvouhodinových terapeutických setkání zaměřených na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se rizikovému chování. Setkání probíhají 1 x týdně. Po zaplacení terapeutického programu získá účastník potvrzení o vstupu do programu. Po absolvování programu získává účastník Certifikát o absolvování terapeutického programu. Certifikát může být použit k zmírnění dopadů spáchání přestupku nebo trestného činu, nebo jako potvrzení o splnění nařízené terapie soudem.

Podmínky pro získání certifikátu jsou:

– Absolvování všech setkání

– O případné absenci musí být psycholog předem informován a je povolena max. 1 hodina

– Aktivní účast, tj. zapojení se do diskuse, zamyšlení nad svým chováním, motivací a možnostmi změny

– Plnění domácích úloh, pokud jsou zadány

– Účastník se nesmí účastnit pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Psycholog je oprávněn provést dechovou zkoušku

Proč Psychoterapie Vacek®?

Mgr. Pavel Vacek,, věnuje se terapii, ambulantní protialkoholní terapii a terapii ADHD dospělých.
25 let je naše průměrná terapeutická a koučovací praxe
Přes 2 000 spokojených klientů
90% spokojených klientů v ČR i zahraničí
Jsme členy České lékařské společnosti JEP,
České psychiatrické společnosti, Společnosti psychosomatické medicíny
Česká lékařská společnost

Objednejte se na program

Nově i online přes Skype!

Jsem vám k dispozici od PO-NE: 7-20h

Scroll to Top