GDPR

Podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 informuji své klienty o rozsahu zpracování osobních údajů v rozsahu:

 1. Jméno (není nutné), tel. číslo a e-mail, IČO v případě vystavení faktury
 2. Údaje používám k informování klientů poradenské činnosti o termínech setkání, apod.
 3. Tyto údaje zpracovávám jen já a nejsou přístupné třetí osobě.
 4. Klienti mají právo přístupu k svým osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva ve
  smyslu zákona §21 zákona č. 101/2000 Sb.
 5. V průběhu poradenství si pořizuji osobní poznámky v anonymizované podobě, podle těchto
  poznámek nejsou klienti identifikovatelní a slouží pouze pro mou osobní přípravu.
 6. V průběhu terapeutických rozhovorů je vždy se souhlasem klienta pořizován audio a video
  záznam pro výcvikové účely psychoterapeutického výcviku, jehož jsem frekventantem
  a účely supervize. Se záznamem pracuje výcviková skupina psychoterapeutického výcviku a
  supervizor.
 7. Nejsem klinický psycholog, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci dle příslušných
  zákonů.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se na mě obraťte.

Scroll to Top