Oblasti léčby

Protialkoholní ambulantní terapie

ADHD, ADD terapie dospělých

Terapie individuální, rodinná a párová

Rehabilitační program pro řidiče (REPADO)

Scroll to Top