Oblasti léčby

Diagnostika ADHD dospělých a dospívajících

ADHD terapie dospělých a dospívajících

Panická porucha

Deprese, Úzkost, Strach

Klasická psychoterapie

Vztahová a párová terapie

Úzkosti, komunikace, partnerské a rodinné vztahy

Protialkoholní terapie

Závislost na návykových látkách

Doléčovací skupina na alkoholu a návykových látkách

Poruchy příjmu potravy

Potřebuji si ,,JEN“ promluvit

dite

ADHD terapie pro rodiče a děti

dite

Autismus terapie pro děti a rodiče

dite

Poruchy a motorika pro děti a rodiče

Děti – úzkosti, strachy, sebevědomí

Diagnostika školní zralosti, školní úspěšnost

Scroll to Top