Dospělí s ADHD

Dospělí s ADHD si často neví rady s časem i mezilidskými vztahy

Nic nestíháte, jste neustále ve strusu a vaše okolí vám neustále vyčítá, že mu nevěnujete pozornost? Možná má tohle všechno společnou příčinu – ADHD. Že to není možné, protože jste přeci dospělí a ADHD mají jen děti? Omyl, až u 60 % dětí ADHD přetrvává do dospělosti a v některých případech nemusí být v dětství diagnostikováno.

V posledních letech zaznamenali psychologové nárůst diagnóz ADHD u dospělých. Důvodů je k tomu hned několik některé projevy ADHD nejsou specifické a je snadné je zaměnit s jinou diagnózou, a kromě toho dnes máme jiné diagnostické metody.

ADHD se může projevit i v dospělosti

Navíc se může ADHD projevit až po nějakém zlomovém okamžiku v životě, a to i přes to, že je vrozené. Jedná se o situace, které vytrhnou člověka z běžného fungování. Může to být sňatek, narození dítěte nebo chvíle, kdy se odstěhuje od rodičů. To všechno jsou zásadní zlomy v životě, které ovlivní i zdravé jedince. Jenomže člověk s ADHD se s nimi bude vyrovnávat mnohem hůř.

Někdy se ADHD nemusí projevit v dětství, protože dítě vyrůstá v rodině, kde je pevně stanovený řád. Rodiče na všechno dohlíží, říkají, co má dělat, v kolik chodit spát, v kolik jíst a tak podobně. Rodiče pomáhají držet režim a rozdělovat den na etapy, které ho drží v chodu. Jenomže, když se odstěhuje, přichází problém. Řád nemá na rozdíl od lidí bez ADHD zvnitřněný, a tak se porucha projeví naplno.

Jak se projevuje?

Kromě problémů s řádem se začne projevovat vnitřní neklid, workoholismus, nedotahování projektů, nepozornost, neschopnost se delší dobu soustředit, roztěkanost, neschopnost dokončit začatou práci. Nejde o to, že by tito lidé nechtěli dělat všechno správně, ale oni nemohou. Nemají dobře vyvinuté exekutivní funkce. Exekutivní funkce pomáhají odhadnout časové kapacity a množství energie, které budou jednotlivé činnosti vyžadovat. Často se pak dostávají do začarovaného kruhu mnoha začatých projektů a neustálého nedodělávání věcí.

Lidé s ADHD mají občas tendenci tyto symptomy nevhodně kompenzovat třeba užíváním návykových látek, což ovšem může vést ke vzniku a rozvoji závislostí na psychoaktivních látkách. Bývají také mnohem častěji ohroženi závislostí na sociálních sítích. Je pro ně totiž velmi atraktivní novost, která způsobuje v mozku pocit podobný, jako když si dá nějakou drogu.

Dospělí s ADHD se přetěžují a kladou na sebe obrovské nároky, které jsou dané posunutým vnímáním vlastních kapacit času, tím, že je baví dělat nové věci a také snahou dokázat okolí, že to zvládnou.

Neustálý stres a tlak potom způsobí, že se ocitnou v psychologické poradně nebo psychiatrické ambulanci s projevy, jako je třeba akutní reakce na stres, úzkosti, deprese nebo psychosomatické projevy. Na základě toho pak může psycholog odhalit ADHD. A začít s vámi pracovat.

Účinná léčba vám pomůže odhalit příčiny problémů a umožní vám je řešit. Díky tomu se zlepší i vaše osobní vztahy, protože dokážete svému okolí lépe vysvětlit své chování. Naučíte se lépe plánovat své činnosti a zvládat time management v práci i v osobním životě. To všechno vám umožní žít kvalitní život bez toho, abyste se neustále potýkali se stresem z nedodělaných úkolů a nesplněných termínů.

Scroll to Top