Média

Podcast

Jak přežít Vánoce bez alkoholu a depresí?

(ne!)Závislá

Televize

Ženy a alkohol

Pořad Střepiny na TV Nova

ucitel
Workshop

Nepozorný pátek: Pojďme ADHD naproti

Můj ADHD mozek a Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

Podcast

Jak bojovat se strachem a pocitem viny?

Advenťáci ve sluchátkách

Scroll to Top