Zásady práce s vašimi údaji

Jsem Pavel Vacek, IČ 49087622, se sídlem Cerhonice, Obora u Cerhonic 18, jsem zapsaný v živnostenském rejstříku a nabízím vám naše terapeutické služby, mimo jiné také prostřednictvím webových stránek www.psychoterapievacek.cz.

Pro více informací ke zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na:

e-mailu: info@psychoterapievacek.cz

tel č.: + 420 602 672 059

Pro poskytování našich služeb zpracováváme osobní údaje, více se o tom dočtete právě tady.

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

1. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailu nebo telefonu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefon vaše požadavky nebo dotazy ohledně našich služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu? Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb.

Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě navázání spolupráce

Pokud se domluvíme na spolupráci, budeme pracovat s údaji, které si předáme v rámci objednávky služeb. Jsou to zejména fakturační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, terapeutická oblast, ve které si přejete služby poskytnout, případně další údaje, které nám předáte.

Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – umožní nám to objednat vás k danému terapeutovi, komunikovat s ním i s vámi ohledně poskytování služeb a služby fakturovat.

Osobní údaje budeme také zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby.

C. Zpracování osobních údajů pro poskytování konzultací a terapie

Během poskytování konzultací a terapie budeme pracovat s údaji, které vyplníte v rámci vašeho uživatelského profilu, pokud ho máte zřízený, případně e-mailem nebo osobně v naší ordinaci. Jsou to: vaše jméno, příjmení, e-mail, oblast, ve které si přejete konzultace a terapie poskytnout, údaj o čerpání služeb, rezervaci termínu a terapeuta.

Také to jsou osobní údaje, které nám řeknete v rámci konzultací a terapie. V případě těchto osobních údajů vám zaručujeme, že jsou u nás v bezpečí a že se na ně plně vztahuje naše povinnost mlčenlivosti.

Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – budeme s vámi komunikovat pro organizaci služeb a služby vám poskytovat.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby.

Může se stát, že nám v rámci konzultace nebo terapie sdělíte i osobní údaje, které jsou tzv. zvláštní kategorií osobních údajů (například údaj o vašem zdraví, sexuální orientaci, aj.) Bez vašeho předchozího souhlasu s těmito údaji nebudeme systematicky dál nijak pracovat.

D. Newslettery

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo od nás odebíráte služby a nezakázali jste nám to, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku zajímavostí a novinek z oblasti duševního zdraví.

Na základě jakého právního důvodu? V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste náš zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@psychoterapievacek.cz

2. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti nebo poskytováním služeb. Jsou to:

 • poskytovatelé marketingových služeb (Ondřej Duda, IČ: 88703525, Poděbradova 1709/4, 289 22, Lysá nad Labem)
 • IT specialisté (Miroslav Purtík , IČ: 04967976 , Láskova 1792/23, 148 00, Praha 4 – Chodov)
 • rezervační systém (Reenio)
 • platební brána (GoPay)
 • poskytovatelé účetních a daňových služeb (Lucie Honzátková, IČ: 07719060, Československé armády 257, 471 54, Cvikov – Cvikov I)
 • Martina Vacková, Obora u Cerhonic 18, 398 04

Také to jsou osoby, které poskytují konzultace a terapii (tedy terapeuti, které si naším prostřednictvím vyberete nebo ke kterým vás tematicky zařadíme podle volných kapacit). Jsou to:

 • Mgr. Pavel Vacek, IČ: 49087622, Obora u Cerhonic 18, 398 04
 • Mgr. Šárka Handlová, IČ: 71736913, Na Okraji 1947, 250 01 Brandýs nad Labem
 • Mgr. Alexandra Štolbová, IČ: 71736913, Bořeňská 258/48, 418 01 Bílina
 • Mgr. Zuzana Jochmannová, IČ: 68589581, Nová 169, 252 41 Zlatníky-Hodkovice – Zlatníky
 • Mgr. Roman Boháček ACROSS, IČ: 49557882, Pelzova 1514, Praha 5, 156 00
 • Mgr. Vanessa Džmurová, IČ: 17795613, Sokolovská 5019/9, 466 06, Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice

Pokud jste klienti společnosti Canadian Medical s.r.o. a tato společnost vám hradí námi poskytnuté služby, předáme jí za účelem fakturace vaše jméno, příjmení a rozsah poskytnutých služeb. Canadian Medical s.r.o. je samostatným správcem osobních údajů a rozsah dalšího zpracování vašich osobních údajů se řídí rovněž jeho politikou zpracování.

3. Uživatelský účet

Vaši rezervaci si můžete vytvořit a spravovat přes pro vás dostupný uživatelský účet – rezervační systém Reenio.

Pro zřízení zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo. Zřízení a správa rezervací přes uživatelský účet je zcela na vás, zpracování je tedy na základě vašeho souhlasu. Ten je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

V rámci vedení účtu uchováváme údaje o realizovaných službách a osobní údaje, které vyplníte k vašemu profilu.

Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu.

Účet deaktivujeme a údaje smažeme po 5 letech od posledního poskytnutí naší služby nebo posledního přihlášení. Pokud si přejete účet zrušit dříve, dejte nám vědět, pomůžeme vám.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese info@psychoterapievacek.cz   nebo zavolejte na tel. č. + 420 602 672 059

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování nebo profilování

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Scroll to Top