Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 29. prosince 2021 – Datum účinnosti 29. prosince 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Pavel Vacek, Obora u Cerhonic 18, Česká republika 398 04, Česká republika, e-mail: psychoterapievacek@gmail.com, telefon: 725790109, týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://www.psychoterapievacek.cz ). (služba“). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Jak používáme vaše údaje

Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

  • Marketing / Propagační
  • Administrativní informace

Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud od nás nebude vyžadováno jinak zákon.

Jak sdílíme vaše informace

Bez vašeho souhlasu nepřevedeme vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

  • Reklamní služba
  • Marketingové agentury
  • Analytické služby

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit za následujícími účely: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu; (2) k vymáhání vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) reagovat na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje jakákoli práva třetích stran. Pokud se služba nebo naše společnost sloučí nebo získá s jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Vaše práva

V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na psychoterapievacek@gmail.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Soubory cookie

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování používáme, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

Pověřenec pro stížnosti / ochranu údajů:

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho pověřence na adresu Pavel Vacek, Obora u Cerhonic 18, email: psychoterapievacek@gmail.com. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.

Zásady ochrany osobních údajů byly vygenerovány stránkou CookieYes.

Scroll to Top