Smluvní podmínky pro rezervaci termínu a poskytování našich služeb

Jsem Pavel Vacek, IČ 49087622, se sídlem Cerhonice, Obora u Cerhonic 18, jsem zapsaný v živnostenském rejstříku a nabízím vám naše terapeutické služby, mimo jiné také prostřednictvím webových stránek www.psychoterapievacek.cz.

Jsem rád, že nám svěřujte do péče to nejcennější, co máme –  zdraví a klidnou mysl.

Pokud jste naši naši zákazníci, prosíme vás, abyste se seznámili s těmito podmínkami pro závaznou rezervaci našich služeb.

Naše kontaktní údaje jsou:

e-mailu: info@psychoterapievacek.cz

tel č.: + 420 602 672 059

Adresa naší provozovny je: Opletalova 921/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město

1. Naše služby

 1. Naše služby si můžete rezervovat rovnou, pomocí našeho online rezervačního formuláře, přes e-mail nebo telefonicky. Pokud nám zadáte vaši poptávku – ozveme se vám.
 2. Pokud jen zadáte poptávku, domluvíme se, o jaké služby máte zájem a najdeme pro vás vhodný termín a odborníka.
 3. Pokud si odsouhlasíme termín, je smlouva uzavřena.
 4. S rezervací termínu musíme zároveň rezervovat i kapacity a čas našich odborníků. Poprosíme vás tedy o pochopení, že domluvený termín je pro nás závazný až po úhradě služby.
 5. V případě neočekávané indispozice vybraného nebo přiděleného terapeuta si vyhrazujeme právo terapeuta změnit. Pokud s takovou výměnou nebudete souhlasit, prosíme, dejte nám vědět nejpozději do 24 hodin od oznámení takové změny. Vyřešíme to.
 6. Vyhrazujeme si také právo v případě vyšší moci (například karantény, povodně, válka a jiné, na naší vůli nezávislé vnější okolnosti) poskytovat offline smluvené služby online způsobem. V případě, že nebudete s takovou výměnou souhlasit, nás, prosíme, kontaktujte a dohodneme se na náhradním řešení.

2. Naše balíčky

 1. Kromě jednotlivých sezení a konzultací si můžete objednat také balíčky našich služeb.
 2. Balíček je nutné vyčerpat do 6 měsíců od jeho pořízení, nevyčerpaná sezení propadají.

3. Cena za službu

 1. Cenu za jednotlivé služby najdete na našich webových stránkách, případně vám je sdělíme po telefonu nebo osobně v ordinaci.
 2. Ceny jsou splatné (s ohledem na kapacitu našeho týmu) dopředu.
 3. Cenu jde hradit následujícími způsoby:
  • převodem
  • osobně v hotovosti
  • okamžitou online platbou prostřednictvím platební brány GoPay
 4. Pokud platíte převodem, platební údaje jsou následující:
  • Číslo účtu: 1478222002/5500
  • Banka: Raiffeisenbank a.s
  • Jako variabilní symbol použijte číslo faktury
 5. Pokud platíte bezhotovostně, termín je z naší strany závazně rezervovaný až po připsání částky na náš účet pod příslušným variabilním symbolem. Pokud částka nebude připsána, nemůžeme vám místo a čas poskytnutí služby garantovat.
 6. Doklad o platbě vám zašleme e-mailem, v případě osobní platby u nás na recepci vám ho předáme osobně.
 7. Pokud se nedostavíte na dohodnutý termín a řádně se předem z termínu (ve lhůtě, kterou zmiňujeme níže) neomluvíte, uhrazenou částku (nebo její příslušnou část) nevracíme, s ohledem na rezervovaný čas a vyblokované kapacity našeho týmu.
 8. Jsme plátci DPH.
 9. Náklady na dálkovou komunikaci s námi si hradíte sami. Tyto náklady se ale nijak neliší od běžných sazeb.

4. Co když se nemůžete na objednané sezení dostavit?

 1. To se někdy stává. Pokud se nám telefonicky, e-mailem nebo osobně ozvete nejpozději do 24 hodin před rezervovaným termínem (do tohoto času se nezapočítává víkend a státní svátky), nehradíte žádné náklady a sezení vám nepropadá. Peníze ale nevracíme a je potřeba objednat si nový termín.
 2. Upozorňujeme, že tzv. vyšší moc (tedy například nemoc, karanténa apod.) jdou k vaší tíži.
 3. Pokud nám omluva z termínu dorazí později, než uvádíme výše, nebo nedorazí vůbec, platí článek 2 odst. 7 těchto podmínek a sezení vám propadá bez nároku na vrácení příslušné ceny.

5. Odstoupení smlouvy

 1. Jako spotřebitelé můžete tzv. odstoupit od smlouvy. To ve zkratce znamená, že se smlouva, kterou jsme uzavřeli dálkově (online nebo telefonicky), „zruší“.
 2. Odstoupit od smlouvy jde do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to jakýmkoliv způsobem – pro odstoupení můžete využít i formulář, který najdete v závěru těchto podmínek, jeho využití ale není podmínkou.
 3. Odstoupit od smlouvy ale nejde, pokud jsme služby ve lhůtě pro odstoupení poskytli na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu.
 4. Prosíme, vezměte na vědomí, že objednáním konzultací v termínech, které jsou ve lhůtě do 14 dnů od zakoupení služby, bereme takovou objednávku za výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty k odstoupení a nelze tak od smlouvy odstoupit.
 5. Pokud jsme v souladu s předchozím odstavcem poskytli zatím jenom část služeb, můžete do 14 dnů od uzavření smlouvy odstoupit co do neposkytnuté části plnění.
 6. Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, uveďte nám ideálně číslo objednávky nebo jinou identifikaci zakoupené služby, den uzavření smlouvy a vaše bankovní spojení, případně jak vám máme peníze vrátit. Důvod odstoupení uvádět nemusíte.
 7. Bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po obdržení odstoupení vám vrátíme uhrazenou cenou, případně její příslušnou část (pokud jste některé služby už čerpali). Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme od vás obdrželi platbu, pokud si nevyberete jiný způsob.

6. Co když s našimi službami nebudete spokojeni?

 1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem, kvalitou nebo jinými parametry neodpovídá domluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanským zákoníkem). Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 2. Reklamaci uplatněte na e-mail info@psychoterapievacek.cz nebo jakkoliv jinak. 
 3. Vadu je potřeba vytknout bezodkladně, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí reklamované služby.
 4. Prosíme, uveďte, čeho se vaše nespokojenost týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. 
 5. V případě odstranitelné vady můžete požadovat opravu nebo doplnění služby, případně slevy z ceny. V případě neodstranitelné vady, pro kterou se služba stává nevyužitelnou, můžete odstoupit od smlouvy, nebo chtít přiměřenou slevu z ceny.
 6. Při reklamaci vám pošleme elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také o jejím vyřízení.  
 7. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději ji musíme vyřídit do 30 dnů, pokud se nedomluvíme jinak. V opačném případě můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 8. O vyřízení reklamace vás budeme informovat na vašich kontaktních údajích, které jste vyplnili při reklamaci. 
 9. Náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatíme. O proplacení nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nebudete mít nárok.

7. Závěrem

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z naší smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit napřímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili svoje právo, které je předmětem sporu. Zahájit mimosoudní řešení sporu online můžete prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, na které se můžete obrátit s případnou stížností. 
 3. Nejsme vázání žádným oborovým etickým kodexem.
 4. Smlouva u nás není uložena.
 5. Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.
 6. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 7. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Zakazujeme je kopírovat, upravovat nebo jinak užívat nad rámec smlouvy bez našeho souhlasu.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Scroll to Top