Doléčovací skupinová terapie pro závislé na alkoholu, marihuaně nebo jiných návykových látkách

Skupinová terapie je vhodná pro každého, kdo se rozhodl abstinovat od alkoholu či jiných návykových látek, aby mohl žít spokojenější a šťastnější život. Díky skupině už na své problémy nebudete sami, získáte podporu nejen od terapeutů, ale i od ostatních členů skupiny, kteří prožívají podobné situace a těžkosti jako vy.

Komu doléčovací skupinová terapie pomůže?

Dospělým ženám a mužům, kteří měli potíže s užíváním alkoholu, marihuany nebo jiných návykových látek.

Lidem, kteří abstinují od všech návykových látek alespoň 3 měsíce.

Lidem, kteří prošli detoxifikací v protialkoholní léčebně nebo léčebně pro drogově závislé a chtějí navázat na svoji léčbu závislosti

Lidem, kteří dochází na ambulantní léčbu závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách a chtějí doplnit léčbu skupinovou terapií

Jak terapie funguje a co si odnesete?

Nástroje ke zvládání nutkání a bažení

Certifikát o absolvování skupinové terapie

Podporu nejen od terapeutů, ale i od zbylých členů skupiny

Na sezeních se budeme zaměřovat nejen na udržení abstinence, ale i na osobní růst

Sezení jsou přísně důvěrná, tudíž vám zajistí bezpečný prostor, kde se můžete otevřít.

Jaké jsou podmínky přijetí do skupinové terapie?

1. podmínka

30minutový úvodní rozhovor s jedním z terapeutů
(lze i on-line).
Cena 1 000 Kč

2. podmínka

Abstinence minimálně 3 měsíce

Jak to bude probíhat?

Nejdříve vás čeká úvodní konzultace (30 min) osobně nebo on-line přes Google Meet (cena 1 000 Kč).
Zjistíte, zda jste vhodný kandidát, co očekáváte a zodpovíme vám všechny dotazy.

Po přijetí do skupiny nás čeká 20 setkání, a to každý čtvrtek od 18:00 do 19:30, kde bude dalších 10–12 dalších lidí + 2 terapeuti. 

Skupina je tzv. uzavřená, vždy se budete scházet ve stejném složení, což znamená, že se otevře, jakmile bude naplněna její kapacita. Po celou dobu trvání skupiny do ní nemohou vstupovat noví členové, abychom zajistili kontinuitu skupinového procesu a bezpečí. 

Na konci získáte Certifikát o absolvování skupiny.

Kdo povede doléčovací skupinu?

Bc. Dana Janoušková

Dana se věnuje šestým rokem práci s osobami se závislostí. Dále působí jako lektorka seminářů pro mladistvé v oblasti prevence závislosti. Vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Terapeutické dovednosti získává v psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii – Skálův institut. Díky svým zkušenostem chápe vaše problémy a pomůže vám s jejich zvládáním.

Terapie osobně

Bc. Dorota Skokanová, Dis.

Dorota vystudovala VOŠ JABOK a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy obor Sociální práce, sociální pedagogika a teologie. Od roku 2016 působí v přímé péči s osobami užívajícími návykové látky. V roce 2023 dokončila sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu.

Byť má největší zkušenost se závislými klienty, je schopná podpořit každého, kdo se rozhodne pečovat o svou duši. Psychoterapii vnímá jako nástroj, jak se vypořádat s životními těžkostmi a zároveň se naučit, jak ty nové příchozí lépe a účinněji zvládat.

Terapie osobně

Kde budou probíhat setkání?

Na Praze 1 ulice Opletalova 4, která je přímo na Václavském náměstí (Zastávky metra „Muzeum“ nebo tramvaje)

Často se ptáte…

Bude terapie probíhat každý čtvrtek?

Ano, vyjma státních svátků a nenadálých událostí (typu lockdown apod.)

Mohu být vyloučen ze skupiny?

Ano, při návratu k užívání návykových látek nebo pokud se 3x po sobě nedostavíte bez udání důvodu.

Bude existovat nějaký záznam o mé terapii?

Ne, služba je naprosto anonymní.

Proč Psychoterapie Vacek®?

Mgr. Pavel Vacek,, věnuje se terapii, ambulantní protialkoholní terapii a terapii ADHD dospělých.
25 let je naše průměrná terapeutická a koučovací praxe
Přes 2 000 spokojených klientů
90% spokojených klientů v ČR i zahraničí
Jsme členy České lékařské společnosti JEP,
České psychiatrické společnosti, Společnosti psychosomatické medicíny
Scroll to Top