Závislost na návykových látkách

Potíže s kontrolou užívání tabáku, marihuany nebo jiných látek dnes trápí velkou část populace. Můžeme Vám pomoci zvládnout tyto obtíže. Také Vás podpoříme v udržení Vaší abstinence, po již absolvované pobytové léčbě. Mimo jiné poskytujeme poradenství pro osoby blízké.

S čím Vám pomůžeme?

Závislostí na tabáku

Závislostí na marihuaně

Závislostí na kokainu

Závislostí na dalších látkách

Zvládáním závislých osob z vašeho okolí

Doléčováním po rezidenční léčbě

Odmitnuti ikonka

Udržením abstinence

Jak terapie funguje a co si odnesete?

Poradenství

Poradíme jaké léčba je pro Vás nebo Vaše blízké vhodná. Vždy se přistupuje individuálně a realisticky k časovým, pracovním a jiným možnostem klienta.

Léčba

Pomůžeme Vám s odvykáním ambulantní formou, pokud je pro Vás vhodná. Naplánujeme společně léčbu a budeme se v pravidelných intervalech potkávat. Spolupracujeme s psychiatrem, který případně předepíše medikaci.

Prevence relapsu

Naučíme Vás, jak zvládat chutě a předcházet znovuobjevení problému.

Jakou formou?

Individuální terapie

Osobně
(Jednorázově i vícekrát)

Často se ptáte…

1. Zajistíte mi i psychiatrickou péči?

Ano, máme vlastního spolupracujícího psychiatra

2. Jak dlouho terapie trvá?

Poradenství může být i jednorázové. Léčba se liší dle závažnosti obtíží. Například u doléčování se jako optimální doba terapie doporučuje alespoň 6 měsíců.

3. Musím abstinovat?

Nemusíte. Je však možné, že Vám doporučíme nejdříve projít detoxifikací v jiném zařízení, kde Vám pomohou zvládnout abstinenční příznaky.

4. Hradí péči zdravotní pojišťovna?

Ne, naši klienti jsou samoplátci

5. Bude existovat nějaký záznam o mé terapii?

Ne, služba je naprosto anonymní. Zdravotní pojišťovna o Vás nemá žádný záznam. Případný zápis z terapie je veden pod kódem a neobjevuje se na něm Vaše jméno.

Terapeuti

Bc. Katalin Robovski

Katalin poskytuje adiktologickou péči. Staví svou práci na myšlence, že adiktologická terapie může být i růstová. Svou odbornost získala během studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, terapeutickým výcvikem ve Vztahové psychoterapii dětí a adolescentů. Momentálně je frekventantkou ve výcviku v Transformační systemické terapii Virginie Satirové. Stáže absolvovala v zařízení zahrnující ambulantní i rezidenční péči o závislé.

Terapie osobně

Ordinace

Proč Psychoterapie Vacek?

Mgr. Pavel Vacek,, věnuje se terapii, ambulantní protialkoholní terapii a terapii ADHD dospělých.
25 let je naše průměrná terapeutická a koučovací praxe
Přes 2 000 spokojených klientů
90% spokojených klientů v ČR a zahraničí
Jsme členy České lékařské společnosti JEP,
České psychiatrické společnosti, Společnosti psychosomatické medicíny
Společnost psychosomatické medicíny
Česká lékařská společnost
PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST
Scroll to Top