Protialkoholní ambulantní terapie a kontrolované pití

Individuální protialkoholní léčba vám pomůže zvládnout vaše problémy s alkoholem v přirozeném prostředí a zcela diskrétně. Během 3 měsíců vás provedu celým procesem a pomůžu vám najít rovnováhu a kontrolu nad pitím. Už nebudete na svůj problém sami, odbourání závislosti na alkoholu vám změní život.

S čím Vám pomohu?

bazeni ikonka

Se zvládáním bažení a chutí

vyhledavani ikonka

S nalezením a definováním spouštěčů

komunikace ikonka

S efektivní komunikací a nalezením důvodu pití

Odmitnuti ikonka

S odmítáním a asertivními technikami

Jak terapie funguje a co si odnesete?

Pravidelná sezení

Docházet budete 2x měsíčně do mé ordinace, která se nachází v centru Prahy. V akutních případech i 1x týdně. V případě potřeby jsem k dispozici 24 hodin denně na telefonu.

Návody na zvládání pití

Dostanete podrobné návody, jak zvládnout své pití. Změníte prožívání sama sebe a svůj vnitřní dialog.

Nové vzorce chování

Prostřednictvím modelových situací z vašeho života, které vám škodí, natrénujete nové vzorce chování. Získáte život, jaký vám vyhovuje a jaký si přejete mít.

Možnost kombinace s léky

Terapii můžete kombinovat s farmakologickou léčbou ve spolupráci s psychiatrem.

6 bloků terapie

Craving, dokážete definovat a zvládat chutě.

Práce se spouštěči, identifikace a vyhýbání se spouštěčům.

Zvládání a práce s vlastními emocemi.

Efektivní komunikace ve vztazích, nalezení příčiny závislosti.

Odmítání, zvládnete asertivní techniky odmítání alkoholu.

Krizový a havarijní plán, sestavíte si plán pro situaci, kdy abstinenci nezvládnete.

Pro koho je ambulantní terapie vhodná?

Osoby odhodlané a motivované léčbě, kdy není nutná hospitalizace.

Osoby, které chtějí získat všechny nástroje k tomu, aby mohly zvládnout svou závislost.

Osoby, které nemohou, nebo nechtějí absolvovat 3měsíční léčbu v léčebně.

Osoby, které chtějí svou terapii absolvovat v naprosté anonymitě.

Osoby s ADHD, ADD, které chtějí využít a podpořit svou léčbu.

Osoby, které se nechtějí vzdát alkoholu a chtějí pít kontrolovaně.

Jakou formou?

Individuální terapie

Pouze osobně
(Jednorázově i vícekrát)

Často se ptáte…

1. Zajistíte mi i psychiatrickou péči?

Ano, máme vlastního spolupracujícího psychiatra

2. Jak dlouho terapie trvá?

Zpravidla 2 až 3 měsíce (dle výsledků)

3. Hradí péči zdravotní pojišťovna?

Ne, naši klienti jsou samoplátci

4. Bude existovat nějaký záznam o mé terapii?

Ne, služba je naprosto anonymní

Mohu získat nějaké potvrzení nebo certifikát, že jsem léčbu absolvoval?

Ano, na vyžádání

Terapeuti

Mgr. Pavel Vacek

Zakladatel Psychoterapie Vacek

Jako diagnostik, terapeut a kouč působím již 25 let. Při práci kombinuji odborné znalosti z oborů psychologie, andragogika, psychoterapie a soudní znalectví.

Terapie osobně

Bc. Dana Janoušková

Dana se věnuje šestým rokem práci s osobami se závislostí. Dále působí jako lektorka seminářů pro mladistvé v oblasti prevence závislosti. Vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Terapeutické dovednosti získává v psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii – Skálův institut. Díky svým zkušenostem chápe vaše problémy a pomůže vám s jejich zvládáním.

Terapie osobně

Bc. Dorota Skokanová, Dis.

Dorota vystudovala VOŠ JABOK a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy obor Sociální práce, sociální pedagogika a teologie. Od roku 2016 působí v přímé péči s osobami užívajícími návykové látky. V roce 2023 dokončila sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu.

Byť má největší zkušenost se závislými klienty, je schopná podpořit každého, kdo se rozhodne pečovat o svou duši. Psychoterapii vnímá jako nástroj, jak se vypořádat s životními těžkostmi a zároveň se naučit, jak ty nové příchozí lépe a účinněji zvládat.

Terapie osobně

Ordinace

Proč Psychoterapie Vacek®?

Úspora času – Léčíte se bez nutnosti být 3 měsíce v léčebně.
Úspora peněz – Během léčby závislosti na alkoholu docházíte do práce, nepřijdete tak o zisk či mzdu.
Zachování sociálních vazeb – Zůstane vám sociální postavení. Zachráníte vztahy v rodině i v práci.
Konečná cena – Výslednou cenu terapie znáte předem.
Diskrétní přístup – Terapie je anonymní, nemusím znát vaše jméno. Označení mého pracoviště je diskrétní.
Česká lékařská společnost

Více o alkoholu

Scroll to Top