Tým

Mgr. Pavel Vacek

Zakladatel Psychoterapie Vacek

Jako diagnostik, terapeut a kouč působím již 25 let. Při práci kombinuji odborné znalosti z oborů psychologie, andragogika, psychoterapie a soudní znalectví.

Terapie osobně

Mgr. Alexandra Štolbová

Patří ke špičkovým odborníkům v oblasti psychopedie a etopedie, s hlubokými znalostmi a zkušenostmi v oblasti pedagogické a dětské psychologie a pedagogiky. Díky své pětadvacetileté praxi vám pomůže a provede vás a vaše dítě všemi zákoutími problémů se školní výukou, výchovnými a psychologickými problémy.

Terapie osobně

Mgr. Roman Boháček

Roman, je skvělý kouč a terapeut s bohatou životní i profesní zkušeností. Je odborníkem na komunikaci a vztahy. To mu umožňuje pomoci Vám změnit Váš vnitřní dialog a díky tomu se pak můžete cítit tak dobře jak chcete. Roman sám má ADHD, není tedy jen sterilním terapeutem, ale ví, o čem mluví. Provede Vás celým procesem terapie symptomů ADHD. Sám proměnil své ADHD ve výhodu a pomůže s tím i Vám.

Terapie osobně Terapie online

Mgr. Zuzana Jochmannova, MSc.

Zuzana holds a Master of Psychology degree from the University of Leicester and during her long-term stay abroad, she helped foreigners cope with the challenges they faced in a new environment and culture.
She currently works primarily with adult clients with ADHD, and utilizes a systemic approach to psychotherapy, with an emphasis on solution-focused methods. Therapeutic consultations with Zuzana are based on collaborative work that guides clients to effectively address their personal and professional challenges.

Terapie osobně Terapie online

Mgr. Vanessa Džmurová

Vanessa získala magisterský titul vztahové a rodinné terapeutky na Manhattan College v New Yorku. Její výzkum se zaměřil na téma „Vliv sebeúcty a sebevědomí na rozhodnutí žen zůstat v násilných vztazích“. Zajímalo ji, jak se mění stav sebevědomí ženy, která zůstává ve vztahu s partnerem, který se k ní chová emocionálně či fyzicky násilnicky. 

Ve své praxi se zabývá prací s jednotlivci, páry a rodinami. Má zkušenosti s různými skupinami lidí, včetně dětí, mladých dospělých a dospělých. Jejím cílem je klientům vytvořit bezpečný prostor, kde budou moci bez obav sdílet své vnitřní myšlenky a pocity. Pracuje i se sportovci. Věří, že každý by měl dostat příležitost překonat své životní potíže a chce pro své klienty najít nejlepší způsob, jak překonat těžké období.

Terapie osobně

Bc. Dana Janoušková

Dana se věnuje šestým rokem práci s osobami se závislostí. Dále působí jako lektorka seminářů pro mladistvé v oblasti prevence závislosti. Vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Terapeutické dovednosti získává v psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii – Skálův institut. Díky svým zkušenostem chápe vaše problémy a pomůže vám s jejich zvládáním.

Terapie osobně

Bc. Dorota Skokanová, Dis.

Dorota vystudovala VOŠ JABOK a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy obor Sociální práce, sociální pedagogika a teologie. Od roku 2016 působí v přímé péči s osobami užívajícími návykové látky. V roce 2023 dokončila sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu.

Byť má největší zkušenost se závislými klienty, je schopná podpořit každého, kdo se rozhodne pečovat o svou duši. Psychoterapii vnímá jako nástroj, jak se vypořádat s životními těžkostmi a zároveň se naučit, jak ty nové příchozí lépe a účinněji zvládat.

Terapie osobně
Mgr. Simona Hruška Jetmarová

Mgr. et Mgr. Simona Hruška Jetmarová

Simona má dlouholetou praxi ve školách a školských poradenských zařízení, při své práci se zabývá poradenstvím, diagnostikou, konzultacemi a terapií dětem i dospělým. Pracuje s jednotlivci i skupinami, s rodiči dětí, v některých případech i s učiteli klientů. Propojuje znalosti z oborů speciální pedagogiky, psychologie, oblasti výtvarného umění a psychoterapie.  Věří, že každý má potenciál dalšího růstu. Zaměřuje se na děti, dospělé, ADHD, úzkosti, strachy, sebevědomí, rozvoj komunikace, diagnostiku školní zralosti, specifické poruchy učení, školní úspěšnost, grafomotorika, arteterapie, zvládání stresových situací, podpora v těžké životní situaci

Terapie osobně
Bc. Minh Ngoc Mai

Bc. Minh Ngoc Mai

Minh vystudoval psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V roce 2023 dokončil pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Je také akreditovaný osobní kouč. Jeho práce je založena na důvěře, respektu a empatii. Každý klient je pro něho jedinečný a důležitý, a proto se snaží vytvořit bezpečné prostředí, kde klienti mohou hovořit o svých problémech a pocitech bez obav z odsouzení nebo kritiky. Je přesvědčen, že každý z nás se může naučit řešit své problémy a dosáhnout svých cílů. Proto se snaží pomoci svým klientům pochopit sebe samé, objevit své vnitřní zdroje a najít způsoby, jak dosáhnout spokojenosti a naplnění v životě

Terapie osobně
Scroll to Top