Specifické poruchy učení

Zvládání specifických poruch

Zvládání specifických poruch chování

Specifické poruchy chování mohou být pro děti i pro jejich okolí zvlášť náročné. Tyto poruchy se projevují různými neobvyklými nebo problematickými způsoby chování a výrazně ovlivňují kvalitu života postižených jednotlivců i jejich okolí. V tomto článku se zaměříme na strategie a techniky, které mohou pomoci lépe porozumět a zvládnout specifické poruchy chování.

Jak poznat specifické poruchy

Jak poznat specifické poruchy učení?

Specifické poruchy učení a chování jsou v současné době poměrně častou diagnózou. A pro učitele proto obvykle nebývají takové děti žádnou novinkou. Jenomže faktem je, že každé dítě je jiné a je potřeba k němu přistupovat individuálně. Pojďte se s námi podívat na to, co vlastně všechno jsou poruchy učení a chování i na to, proč vznikají, jak se projevují a jak je zvládat.

Scroll to Top