Rehabilitační kurz pro řidiče a jeho cíle

Cíle intervenčního kurzu pro řidiče s problémovou řidičskou praxí REPADO, se dají spatřit ve dvou pohledech. Prvním pohledem a zájmem, se kterým do programu vstupuje řidič je jeho snaha snížit si trest za dopravní trestný čin nebo přestupek. Absolvováním kurzu mohou řidiči, kteří čekají na soud nebo chtějí vrátit řidičský průkaz po polovině trestu podpořit tuto svou snahu. Proč tomu tak je? Tím, že řidič do rehabilitačního kurzu dobrovolně vstoupí dává soudu jasný signál, že si uvědomuje závažnost toho co se stalo a že s touto situací chce sám aktivně pracovat. Druhým pohledem na rehabilitační kurz pro řidiče a jeho cíle je cíl společnosti. Cílem společnosti je aby řidič zreflektoval své chování a dovednosti, které získá v kurzu uvedl do své řidičské praxe a samozřejmě s přesahem i do svého občanského života. Rehabilitační kurz pro řidiče a jeho cíle jsou tedy dva, cíl řidiče a cíl společnosti.

Cíle společnosti

Mezi klíčové cíle rehabilitačních intervenčních programů pro řidiče s problémovou řidičskou praxí REPADO patří upevnění žádoucích postojů ve vztahu k řízení a dopravě. Kdy řidič během kurzu definuje a identifikuje spolu s terapeutem tyto žádoucí postoje jednak směrem k dopravě ale i svému životnímu stylu. Dále to je eliminace rizikových postojů a chování ve vztahu k řízení motorových vozidel. Řidič si během kurzu stanovuje plán změny a spolu s terapeutem si vytváří účinné strategie vyhnutí se rizikovému chování. A samozřejmě snížení recidivy rizikového chování v dopravě. Dovednosti a znalosti, které řidič během kurzu získá mu umožní účinně se vyhnout recidivě.

Z mé zkušenosti vím, že po úvodním setkání se účastníci rehabilitačního kurzu na setkání těší. Účast jim pomáhá řešit i mnohé další životní situace a nejen ty za volantem. Jak je to možné? Každé naše chování, mluvení, jednání a chování vychází z naší osobnosti proto i řízení a řidičský styl odpovídá tomu jak se chováme v jiných životních situacích. Rehabilitační kurz může proměnit váš život k lepšímu.

Scroll to Top