Rehabilitační kurz pro řidiče – snížení trestu

Rehabilitační kurz pro řidiče, kteří spáchali trestný čin v dopravě nebo přestupek může vést k menšímu trestu nebo dosažení podmíněného trestu. U řidičů, kteří opakovaně spáchali přestupek je možný efekt stejný a tedy to, že mohou dostat nižší trest a podpořit vrácení ŘP po polovině trestu. Snížení trestu není automatické, rehabilitační kurz pro řidiče snížení nezaručí ale přinejmenším sníží riziko vaší recidivy o 50 – 70%. Vaše vlastní iniciativa je to co může přesvědčit soudce či přestupkového úředníka dát vám nižší trest. Obdobné kurzy probíhají se stejným efektem v celé Evropě. Vemte tedy svou situaci do vlastních rukou. Kurz neovlivní jen vaše řízení a přístup k němu, ovlivní i váš osobní život a to v dobrém. Co se vlastně na takovém kurzu dělá? Rehabilitační kurz pro řidiče – snížení trestu? Co je jeho náplní? V následujících řádcích popíši první setkání, kterých je dohromady pět.

Co tam budu dělat?

Na prvním setkání se nejdříve seznámíme a probereme pravidla kurzu. Mezi tyto pravidla patří absolutní účast na všech pěti setkáních (samozřejmě nemoc se omlouvá). Další podmínkou je aktivní komunikace a aktivní zapojení se do kurzu, aby byl kurz efektivní samozřejmě potřebuji a vaši aktivitu a zájem. Řekneme si o principu důvěrnosti a mém závazku diskrétnosti. To znamená, že vše co se v kurzu děje zůstává mezi námi. Dozvíte se které informace o vás budu sdílet. Je to informovaný souhlas o účasti v kurzu, vámi podepsaný souhlas s podmínkami kurzu a prezenční listinu. Tyto informace bude mít k dispozici Centrum dopravního výzkumu ministerstva dopravy. A posledním důležitým pravidlem je že u témat, které nechcete probírat, probírat nebudeme. Dále bude prostor i k zmapování vašich očekávání od kurzu, toho co si z kurzu chcete odnést. Vytvoříme si společně bezpečné prostředí pro realizaci vašeho kurzu a probereme společně vaše možné obavy z kurzu. Po těchto formalitách se pustíme do společné práce. O té se zmíním v dalších článcích.

Scroll to Top