Mgr. Šárka Handlová

Šárka poskytuje poradenství a terapii dospělým. Formou individuální a rodinné terapie pracuje s tématy nejistoty, hledáním vlastní identity, očekáváním, obavami, úzkostí a zvládáním kolísavých nálad. Šárka využívá ve své práci i jógu, meditaci a dechová cvičení.

Během terapie pracuje s traumatem bez potřeby znovu vzpomínat a procházet bolestivou zkušeností.

Opírá se o dlouholeté zkušenosti v oblasti rozvoje osobnosti a koučování, práce s rodinným systémem v rámci systemických konstelací a individuálních konzultací. Čerpá z vlastní rodičovské zkušenosti, životní zkušenosti dlouholetého partnerství a manželství. Pracuje pod pravidelnou supervizí, je stále ve výcviku a učí se vše nové.

Konkrétně se věnuje:

  • Terapie traumatu, bez nutnosti se k traumatu vracet
  • ADHD terapie
  • Deprese, úzkosti
  • Závislosti, poruchy příjmu potravy

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta a filosofická faktulta UK, Praha

Mgr., obor Demografie se sociologií

Základy poradenství a úspěšného jednání

Petr Mílek, psychiatr a integrativní psychoterapeut, NLP – practitioner

Výcvik Systemické konstelace

Jan Bílý

Scroll to Top