Suchý únor vám může pomoci odhalit závislost

Únor je pro mnoho lidí ve znamení abstinence. Připojují se totiž k iniciativě Suchý únor, která u nás už zdomácněla. Pro jednoho je měsíc bez alkoholu hračka, pro jiného tuhý boj s vůlí. V každém případě je to skvělá příležitost, jak si vyzkoušet, jak na tom s alkoholem jste.

Je pravda, že ne každý, kdo si občas dá skleničku, je alkoholik. Jak ale poznat závislost? Odpověď zní, velmi těžko. Zaprvé je třeba říci, že rozdělení konzumentů alkoholu na alkoholiky a „nealkoholiky“ je zavádějící. Závislost má totiž celou řadu fází, typů a přechod od rekreačního užívání k závislosti je postupný. Bohužel má mnoho lidí zcela mylnou představu, že alkoholik pije denně, má červený nos a je z něj pořád cítit alkohol.

Jak tedy odhalit, že máte problémy s alkoholem a včas zakročit? Nejprve je potřeba zjistit, jak se závislost projevuje. Pojďte se tedy podívat, jak poznáte, že máte problém s alkoholem?

Jak poznám, že jsem závislý?

To je vlastně otázka za milion a padá v ordinacích adiktologů a terapeutů velmi často. Kde tedy je hranice mezi „normálním“ a „rizikovým“ užíváním alkoholu?

Nejprve je potřeba si říci, že „normální“ pití je trochu nepřesný pojem. Mnoho studií vyvrátilo mýtus, že alkohol je v malých dávkách prospěšný. Můžeme tedy rozlišit pouze „nízkorizikovou“ a „vysokorizikovou“ konzumaci alkoholu.

Řada odborníků se shoduje na tom, že přesná hranice neexistuje a že se jedná spíše o kontinuální přechod. K lepší představě může pomoci Světová zdravotnická organizace, která definuje hranici nízkého rizika pomocí denní dávky alkoholu, jež by např. pro dospělého muže neměla přesáhnout 3 dcl vína.

Tato definice je samozřejmě pouze orientační. Sami asi intuitivně cítíte, že je velký rozdíl mezi tím, jestli stejnou dávku vypijete po dobré večeři s přáteli nebo např. na lačno a tajně na kuráž před pracovní poradou.

3 znaky závislého člověka

Kritéria, podle kterých se posuzuje závislost mohou působit příliš obecně a možná i přísně. Za závislého na alkoholu se považuje člověk, který během posledních šesti měsíců vykazuje alespoň tři z následujících znaků: 

  • craving (neodolatelná touha se napít), 
  • snížená sebekontrola, 
  • odvykací stav, 
  • zvyšování tolerance, 
  • zanedbávání jiných zájmů,
  • pokračování v pití přes negativní důsledky.

Velmi důležitou roli hrají na počátku také motivy užívání alkoholu. Někteří lidé se opíjejí z velmi rizikových důvodů. Jako příklad rizikového pití můžeme uvést konzumaci alkoholu jako léku na úzkost, stres, prázdnotu, špatnou náladu či nespavost. Velmi riziková je také občasná potřeba alkoholového excesu, při němž dotyčný zcela ztrácí sebekontrolu a jeho hlavním motivem je únik z reality běžného života.

Další varovné signály alkoholismu

Existuje i řada dalších konkrétních příznaků alkoholismu. Za znamení, že už byla překročena hranice rekreačního pití, je častější objevování se alkoholických oken. Dalšími varovnými signály je pití několik dní v kuse, nevhodné chování v opilosti nebo řízení pod vlivem alkoholu. Problém je také pití o samotě.

Závislost a její propuknutí je velmi individuální. Je potřeba si uvědomit, že ženy a starší osoby ohrožují mnohem menší dávky alkoholu. Mimořádně rizikoví jsou lidé s alkoholismem v rodině a duševně nestabilní jedinci.

Pokud tedy máte pocit, že vy nebo někdo z vašich blízkých má problémy s alkoholem, neváhejte se poradit s odborníky, kteří vám poradí, co dělat.

Scroll to Top