4 stádia alkoholismu aneb 4 schody k závislosti

Alkoholismus má stejně jako jiná onemocnění svá stádia. V některých z nich se dá nemoc zastavit a poměrně snadno léčit. Čím déle však alkoholismem člověk trpí, tím složitější léčba je. Prvním krokem k léčbě závislosti je však vždy uvědomění si, že máte problém.

U alkoholismu se dají sledovat 4 jakási typická období nebo vývojové fáze. Každá z nich se projevuje několika typickými příznaky. Pojďte se tedy s námi na jednotlivá stádia podívat blíže.

1. Počáteční stadium

Piják poznal účinek alkoholu jako drogy a má potřebu zvyšovat dávky alkoholu, aby se dostavily pocity dobré nálady. „Alkohol mu dává, ale (zatím) nebere.“ Většinou se počáteční stádium projevuje na oslavách, kdy na dotyčném můžete pozorovat, že před časem pil menší množství alkoholu a nyní ho „k dobré“ náladě potřebuje více. 

Již zde se začínají projevovat první příznaky alkoholismu, ale piják samotný si je ještě nepřipouští. Říká si, že čas od času se napít je přeci normální. Začínají se u něj objevovat občasná okénka a ranní kocovina. Varovným signálem v tomto stadiu muže být zbytkový alkohol následující den. Piják odjíždí ráno do práce autem a neuvědomuje si svůj stav, ve kterém usedá za volant.

2. Varovné stadium

Častá podnapilost a opilost. V tomto stádiu si nikdo – ani piják, ani jeho okolí – neuvědomují nebezpečnost častého pití. Opilost je tu znovu a znovu. Člověk pije častěji, přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo a víno) k lihovinám. Alkoholická okénka začínají být čím dál častější. Piják si dobře uvědomuje, že kdyby pil o samotě, byl by nápadný, hledá proto společníky, se kterými pije a které v budoucnu pravděpodobně označí jako „špatnou společnost“, která ho k pití přivedla. Ve skutečnosti je ale on tím, kdo ostatní „verbuje“ k pití, protože v tom nechce být sám.

3. Rozhodné stadium

Roste tolerance k alkoholu, zvyšují se dávky a typická okénka jsou již pravidlem. V tomto stadiu už alkohol ovládá pijáka a ne naopak. Všechno se točí kolem alkoholu. Závislý člověk znovu a znovu slibuje sobě a svým blízkým, že již pít nebude a permanentně to porušuje. Když delší dobu abstinuje, získá dojem, že pití ovládá. Neuvědomuje si však, že vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu se dostal jeho nervový systém do situace podobné té, kdy škrtnutím zápalky vybuchne skladiště trhavin. 

Pokud bude v tomto stadiu piják dále pít, jeho hranice se ztratí a už s pitím nepřestane. V tuto chvíli je potřeba vyhledat odbornou pomoc, aby nedošlo ke konečnému stadiu. Není na to však moc času, protože toto stadium může trvat několik týdnů nebo měsíců.

4. Konečné stadium

Mění se tolerance na alkohol, k dosažení opilosti potřebuje piják stále větší množství alkoholu a frekvence opilosti roste.

Alkoholik se opíjí do němoty při jakékoliv příležitosti (pohřeb, posezení s rodinou). Pije i několik dní v kuse. Pije již od rána. Uzavírá se kruh a bez odborné pomoci to piják sám nezvládne. Dochází k celkové destrukci v soukromém a pracovním životě.Je však na místě si připomenout, že alkoholismus je nemoc a dá se léčit. Jednou z moderních metod léčby je např. kognitivně behaviorální terapie (KBT), jejíž účinek u pacientů s přesvědčením skoncovat s tímto démonem dosahuje velmi dobrých výsledků. Důležité je léčbu nepodcenit a začít s ní co nejdříve. Další možností je také ambulantní léčba, která má celou řadu výhod. Je anonymní, nemusíte na ni čekat a během léčby můžete být doma s rodinou a normálně pracovat.

Scroll to Top