Jak Češi bojují s alkoholismem?

Jak bojují Češi s alkoholismem?

Češi jsou ve spotřebě alkoholu na druhém místě na světě. Před námi už jsou jen Litevci. Statistiky hovoří jasně a neúprosně. Spotřeba alkoholu zkrátka stoupá, a to především u mladých lidí. Co může být za zvýšenou spotřebou alkoholu? A jak se vypořádat se závislostí? Na to vám přinesou odpověď následující řádky.

Ano, závislost na alkoholu se rozvíjí po dlouhodobém škodlivém užívání alkoholu. Dalo by se proto namítnout, že tedy není možné, aby bylo tolik závislých mezi mladými. Některé zdroje uvádí, že až 1,5 milionu Čechů má nakročeno k závislosti. Odpověď je prostá, Češi začínají s alkoholem velmi brzy.

Kdo je typický alkoholik?

Už tedy dávno neplatí, že typickým alkoholikem je muž kolem padesátky s nižším socioekonomickým postavením. V současnosti je mnoho alkoholiků již ve věku kolem 30 let a často jsou to úspěšní profesionálové.

Proč tedy vlastně mladí lidé pijí? Podle výzkumu Akademie věd za tím stojí „kouzlo zakázaného ovoce“ a především společenský nátlak. Ochutnat něco zakázaného a pohybovat se „na hraně“ je pro mladé velkým lákadlem. Často se také stává, že jedinci podlehnou tlaku v partě, protože se bojí, že zůstanou mimo.

Proč lidé začínají pít?

Dalšími důvody, proč lidé sahají po láhvi, je stres v práci nebo při studiu, problémy se sebevědomím, pocit nedostatečnosti či méněcennosti. Jenomže alkohol ale není v těchto případech řešením. Alkohol dovede potlačit úzkost. Jenomže při vyšších dávkách alkoholu se zhoršuje sebekontrola a mizí racionální uvažování a zábrany, a to může vést k dalším problémům. Alkohol také vybuzuje dopamin, tedy hormon štěstí. Ten nám sice dělá dobře, je ale zodpovědný za všechny závislosti (včetně té na čokoládě, sociálních sítích nebo na kokainu).

Jak poznat alkoholika?

Typickou vlastností závislosti na alkoholu jsou postupné změny – postupné zvyšování tolerance vůči alkoholu, postupná ztráta kontroly užívání alkoholu a postupné zanedbávání koníčků a zájmů.

Současně však dochází ke změnám v myšlení a chování, které jsou na začátku velmi nenápadné, ale brzy dochází k jejich fixaci, a tak přicházejí trvalé změny osobnosti. Tyto změny jsou vlastně adaptačním mechanismem, kterým alkoholik reaguje na konflikty, které vznikají při konfrontaci s častějšími a výraznějšími problémy, které vyvolává jeho pití. Tyto změny myšlení se nazývají alkoholové obrany. Alkoholici je používají k tomu, aby nejprve pití zakryli, posléze, aby ho vysvětlili a obhájili.

Alkoholici si tímto způsobem racionalizují pití. Příznakem pokročilé závislosti na alkoholu je i výrazná změna tolerance, kterou následuje výskyt odvykacích příznaků. Například tzv. ranní doušek, to je potřeba alkoholika doplnit alkohol ihned po probuzení.

Velmi známou poruchou u alkoholiků jsou alkoholová okénka (palimpsesty), což jsou akutní výpadky paměti, při kterých si alkoholik nepamatuje, co dělal během intoxikace alkoholem.

U závislého člověka lze pozorovat rapidní vzestup tolerance k alkoholu, kdy člověk může vypít velké množství alkoholu, aniž by působil opilým dojmem. Postupně se však tato tolerance snižuje, což se projeví tak, že člověk je i po malé dávce alkoholu rychle a silně opilý.

Léčba alkoholismu

Mezi nejznámější způsoby léčení alkoholismu patří protialkoholní léčba na odvykací klinice. Ta obvykle trvá 3 měsíce a je podmíněná pobytem v léčebně.

Často se používá i senzitizace používání látek, které v kombinaci s alkoholem vyvolají pacientovi potíže. Podle nejznámějšího přípravku se tato reakce nazývá antabusová. Disulfiram, který je hlavní složkou Antabusu, vyvolá blok enzymu acetaldehyddehydrogenázy, takže acetaldehyd (vzniká z etanolu) zaplaví organismus a způsobuje kolísání krevního tlaku, zrudnutí obličeje, nucení na zvracení až zvracení, kolaps apod.

Velmi důležitý aspekt léčby je psychoterapie. Pacient má získat náhled své choroby. Dále určitá pomoc při zařazení pacienta zpátky do společnosti. Proto, aby došlo k omezení bažení po alkoholu (craving), se používají látky akamprosat a naltrexon.

Velmi oblíbenou je v poslední době také ambulantní terapie, která může nahradit běžnou pobytovou léčbu. Během ambulantní léčby alkoholismu se dochází do ordinace psychologa, který pomáhá pacientovi v terapii. Pomáhá mu překonat chuť na alkohol a řeší i jeho další psychické problémy, které mohou být následkem nebo příčinou alkoholismu.

1 názor na “Jak bojují Češi s alkoholismem?”

  1. Pingback: Nové přístupy k léčbě alkoholismu - Psychoterapie Vacek

Diskuse uzavřena.

Scroll to Top