Alkoholismus je nemoc

Jak se účinně léčit ze závislosti na alkoholu?

Alkoholismus je nemoc, a tak se k němu také musí přistupovat. Mnoho lidí se za pití stydí a tají ho, z toho také vyplívá i skutečnost, že takový člověk odbornou pomoc dlouho nevyhledá a zbytečně sobě i druhým působí problémy. Je také možné, že má strach z toho, jak by léčba probíhala a má nedostatek informací. Jak tedy léčba alkoholismu probíhá?

Léčení alkoholismu je běh na dlouhou trať a existuje hned několik přístupů k léčbě samotné. Pokud se rozhodnete pro léčení, můžete si tedy vybrat způsob, který vám vyhovuje. Často se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách, na psychiatrických klinikách a v poradnách.

Léčba může probíhat buď ambulantně, nebo stále. Protialkoholní léčba trvá zhruba 3 měsíce. Po protialkoholním léčení s hospitalizací je nutná striktní doživotní abstinence, jinak je tu vysoké riziko exacerbace (znovuvypuknutí) alkoholismu. Při léčbě se využívají různé způsoby odvedení pozornosti – pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie a další.

Velkým problémem, především při léčbě v hospitalizačních zařízeních, je dlouhá čekací doba. V mezidobí si totiž alkoholik může své rozhodnutí nastoupit léčbu rozmyslet. Tento problém může odbourat právě ambulantní léčba závislosti na alkoholu.

Při této variantě léčby se v pravidelných intervalech dochází do ordinace psychoterapeuta, který léčbu vede.

Léčba alkoholismu v léčebně

  • Základ léčby spočívá v odebrání alkoholu a zvládnutí abstinenčního syndromu eventuelně delirií a psychóz.
  • Skupinová psychoterapie, kde se velmi komplexně a detailně ve skupině rozebírá proč začal alkoholik pít, co pil, kolik pil, jak dlouho, co mu to způsobovalo v normálním životě, komu tím ublížil, jak mu to změnilo pracovní život a podobně. Skupinová terapie pod vedením odborníka může být komunitní, partnerská nebo rodinná.
  • Dále přichází na řadu resocializace, zlepšení psychického i tělesného stavu pacienta. Za každé zlepšení stavu (abstinenci) je důležité pochválit jedince a vysvětlit mu, co abstinencí získá a co naopak při dalším pitím ztratí.
  • S léčbou alkoholismu často probíhá i podpůrná terapie. Pacient dostává podpůrné preparáty na játra (hepatoprotktiva), nervy (vitaminy skupiny B, …).
  • Antabus je velmi známý lék, který se používá jako pomůcka při odvykání (disulfiram nebo akamprosát). Funguje na principu blokády enzymů (např. acetaldehyddehydrogenázy), které likvidují metabolity při degradaci alkoholu v těle. Což vede k tomu, že po požití alkoholu dojde ke zvracení, zrychlení tepu, poklesu tlaku krve (a to již při 10–20 g alkoholu). Vyšší dávky alkoholu dokonce mohou poškodit cirkulaci krve a v závažných případech navodit i smrt. Měl by se tak vytvořit podmíněný reflex alkohol = nevolnost. Pacient by pak z tohoto principu měl alkohol sám odmítnout. Antabus se bere i po ukončení hospitalizace.

Ke snížení bažení po alkoholu (cravingu) se využívají preparáty, jako je ReVia (naltrexon) nebo Campral (acamprosatum). U těch musíte počítat i s poměrně vysokými doplatky.

Extrémně důležitý je stálý kontakt s terapeutem. Ten vám mohou během ambulantní léčby poskytnout ve vlastní ordinaci. Kromě toho má ambulantní péče tu výhodu, že pacient ve svém známém prostředí, jste doma s rodinou. Chodíte do práce a stýkáte se se svým okolím. Pokud nebudete chtít, nikdo, dokonce ani terapeut, nebude znát vaši pravou totožnost. Okolí se tak vůbec nemusí dozvědět, že se léčí.

Scroll to Top