Jak účinně pracovat s ADHD

Jak účinně pracovat s ADHD?

ADHD je neuro-vývojový syndrom, který ovlivňuje regulaci některých funkcí mozku a chování, které s těmito funkcemi souvisí. Značný vliv má například na exekutivní funkce. Ve spojitosti s ADHD se setkáváme s narušením pozornosti, koncentrace, paměti, motivace, dokonce i schopnosti poučit se z chyb. Dále se objevuje impulzivita, hyperaktivita, narušené organizační a sociální schopnosti. Jak to funguje v praxi?

Exekutivní funkce při ADHD v mozku pracují jinak

Představte si svůj mozek jako firmu, kterou řídí výkonný ředitel, to jsou vyšší mozková centra ve frontální oblasti. Pokud máte ADHD, je však tento výkonný ředitel, trochu výstřední a zapomnětlivý. Někdy se nedokáže soustředit a nenechat se vyrušit. Jindy se zase ocitne ve stavu hyper-soustředění na jednu aktivitu, kvůli které mu však uteče vše ostatní. Hyper-fokus se však dá také považovat za jednu z ADHD superschopností.

Nedokáže dodržovat termíny a nechodí včas, protože orientace v čase je pro něj abstraktní pojem. Je náročné ho motivovat ke stabilnímu výkonu a neumí moc plánovat. Když udělá chybu, nevede ho to automaticky k lepšímu jednání příště. A běžný systém odměna-trest na něj nefunguje jako na ostatní.

Na venek se hyperaktivita projevuje například neustálým cvakáním propiskou nebo trvalou potřebou zvednout se a „jít se na pět minut projít“. Impulzivita způsobí, že na tu procházku téměř vždy odejdete. Během ní se dáte s kolegou na chodbě do řeči o novém projektu a vrátíte se až po hodině, ale za to s milionem nápadů, jak nový projekt rozvinout. Právě nekonečný přísun nápadů je další ADHD superschopnost.

Problém ovšem je, že na své původní práci jste mnoho neodpracoval a pravděpodobně zapomenete zapsat si i ty nové nápady.

S ADHD se dá pracovat

Hovoříme však stále jen o jedné části mozku. Dospělý člověk s ADHD často disponuje propracovanými strategiemi, jak tyto nedostatky kompenzovat. Musíte si však uvědomit, že se vám nebude fungovat snadno, ani když se budete snažit, mít talent, sebelepší úmysly a IQ 140 (ADHD neznamená nižší inteligenci, vyskytuje se ve všech pásmech IQ). Sice není možné vyměnit svůj mozek nebo ho opravit, ale můžete o něj pečovat a trénovat ho, aby dosahoval lepších výkonů. Farmakoterapie není jediným řešením. Pomáhají psychoterapie, kognitivní trénink nebo meditace.

Jak terapie ADHD funguje?

Lidé s ADHD se často potýkají s pocity vlastní nedostatečnosti a nízkým sebevědomím. „Stačilo by, kdyby ses víc snažil.“, u nich nefunguje, protože oni se ve skutečnosti snaží, a to ještě víc než ostatní. Naštěstí tu máme co do činění se strukturálními a funkčními odlišnostmi mozku. Právě díky fenomenální schopnosti neuroplasticity je možné mozek trénovat. Na základě každodenních zkušeností totiž doslova přepisuje sám sebe. A tak je možné díky tomu s mozkem pracovat.

1. Léky

Rozšířenou a vysoce efektivní metodou léčby ADHD jsou léky, které vám po odborném vyšetření předepíše psychiatr. Nejedná se o léčbu ve smyslu vyléčení ADHD, léky však dokážou zmírnit nebo odstranit některé příznaky, a významně tak ulehčit mnoho oblastí života. Kromě léků však existuje ještě celá řada možností, jak ADHD léčit.

2. Psychoterapie

Společně s farmakoterapií anebo i samostatně lze začít s psychoterapií. Využívá se zejména kognitivně behaviorální nácvik dovedností, a také přístupy využívající mindfulness, tj. tréninky založené na meditačních technikách. Během kognitivně behaviorální terapie se budete učit rozvíjet nové, vhodnější vzorce chování, které nahradí anebo vhodně kompenzují nefunkční tendence – prokrastinaci, malou schopnost zorganizovat si pracovní úkoly (a postupně je plnit), impulzivitu v oblasti konzumace návykových látek či vztahů a další. Zároveň pracuje s negativními myšlenkovými vzorci, jakými mohou být u lidí s ADHD především malé sebevědomí, pocit nedostatečnosti a neschopnosti nebo úzkostné myšlenky.

3. Přístupy využívající mindfulness a meditace

Trénink mindfulness se v současnosti považuje za jednu z nejefektivnějších metod, jak s mozkem pracovat. Zlepšuje pozornost, regulaci vlastních emočních reakcí, kontrolu kognitivních i exekutivních funkcí a pracovní paměť. Především díky tréninku pozornosti označují odborníci mindfulness za nástroj, který „léčí“ ústřední symptomy ADHD, jakými jsou nedokončování úkolů, nízká sebe-regulace a kontrola impulzivních reakcí.

Můžete se zapojit do kognitivní terapie založené na mindfulness na skupinových nebo individuálních sezeních. Trénovat pak můžete i doma, ale je nezbytné, abyste se s významem mindfulness a praktickými cvičeními nejprve důkladně seznámili pod vedením zkušeného učitele mindfulness technik.

Meditace mimo jiné pomáhá rozvinou vyšší kapacitu mindfulness. Podobně jako psychoterapie rozvíjí schopnost vaší mysli nereagovat na náhodné podněty, myšlenky a pocity okamžitě. Zvětšuje časoprostor mezi novým podnětem a vaší reakcí – během tohoto momentu si přitom můžete uvědomit, co se děje, a vědomě se rozhodnout, jak chcete doopravdy zareagovat. Namísto automatické reakce tak přichází vědomá, zvolená reakce.

Pro dosažení výsledků je ovšem potřeba meditovat vytrvale, pravidelně a dlouhodobě. Je také dobré vědět, že meditací existuje mnoho druhů. Nejlepší je proto obrátit se na odborníka a vhodný přístup konzultovat.

4. Vytrvalostní sport

Ačkoliv většina metod vyžaduje odborné vedení, přeci jen je tu i něco, co můžete dělat bez pomoci psychologa – fyzické cvičení. Zejména vytrvalostní sporty dokáží posílit exekutivní funkce mozku. Aby také ne – maratonský běh už vyžaduje pořádné zapojení vůle a soustředění. Kromě běhu můžete zkusit plavání nebo jógu.

5. Kognitivní trénink

Vytrvalý trénink posiluje vaši schopnost využívat a regulovat vaši pozornost. Kognitivní trénink procvičuje kognitivní funkce jako myšlenkové procesy, rozpoznávání a paměť, učení a schopnost přizpůsobit se novým úkolům. Kromě toho sem patří i koncentrace a pozornost, řečové funkce a porozumění informacím. Procvičovat však můžete také exekutivní funkce: řešení problémů, plánování a organizování, náhled, úsudek.Vhodnou kombinací terapie se vám jistě podaří nasměrovat ADHD správným směrem a těžit z jeho výhod. Na terapiích, které poskytují naši odborníci budete mít možnost se rozhodnout, jakým směrem se chcete ubírat.

Scroll to Top