Mám ADHD? Aktivace a oddalování.

Jedním z řady problémů, který musí každý dospělý člověk s ADHD čelit je jeho Aktivace. Pod pojem aktivace patří stanovování priorit, tedy určování toho co je důležité a posléze také stanovit pořadí těchto důležitých věcí v jakém se budou realizovat. Organizování a organizace pracovních úkolů sem patří též. Pro úspěšnou organizaci například pracovních úkolů se vyplácí projektový přístup s pečlivým naplánování jednotlivých kroků. Vhodné pro zvládání těchto situací jsou různé telefonní aplikace, kterými mohou být například různé organizery nebo plánovací aplikace s připomínáním, třeba zvukovým pípnutím. Ono nejde jen o to něco začít včas dělat, například pracovní úkol, ale jde o to také u této práce vydržet a neuhnout od ní.

Oddalování.

Velmi typickým problémem je oddalování (prokratinace), zahájení práce na nějakém úkolu. Každý z nás jistě zná ten stav, kdy jsme se měli například něco učit. To jsme před tím ještě uklidili, nasypali ptáčků a já nevím co ještě, jen abychom si nemuseli sednout ke knížce. Plánování u dospělých s ADHD také selhává. Že to znáte a ADHD nemáte?! S tím nelze než souhlasit, ovšem do okamžiku, kdy oddalování, selhávání v plánování a nedodržování termínů je natolik přítomné v denním chování člověka, že to ohrožuje jeho zaměstnání, kariéru a společenský status. Pro nezasvěcené může dospělý člověk působit dojmem nespolehlivého, přelétavého nebo dokonce jakoby pomateného. Jednou ze základních cest jak například v zaměstnání uspět by mohlo být přiznat svou diagnózu šéfovi a kolegům. Věřím, že v mnoha případech nám naše okolí vyjde vstříc a náš problém pochopí a pomůže těmto lidem.

Scroll to Top