Mé dítě s ADHD vyšlo školu, co dál?

ADHD a jeho projevy s koncem školy většinou neodejdou, nezmizí a provází Vaše dítě dál. Provází ho, jen se to ADHD trochu převlékne. Malé děti malé starosti, velké děti velké starosti. Zatím co ve škole šlo o známky a poznámky nyní půjde o práci, peníze, společenské postavení a partnerský život. Skákání do řeči, špatné zapamatování si pracovních úkolů, jejich odkládání a potom samozřejmě nedodržování termínů. To vše může mladého člověka dostat na slepou kolej, kdy jde z problému do problému.

Dospělí s ADHD.

Dospělí lidé s ADHD jsou vnímaní jako neklidní, nepozorní a nespolehliví. Přidává se časté střídání zaměstnání díky nezvládnuté impulzivitě a nepochopení šéfa nebo spolupracovníků. Hyperaktivita se změnila ve vnitřní neklid což ke kvalitě života Vašeho dítěte nepřispěje. Tento vnitřní neklid vede k nepozornosti, špatnému zapamatování si pracovních úkolů a k častému skákání do řeči. Mladý člověk pak padá do věčného kolotoče neúspěchu, sebepodceňování a neúspěšného života.

Následná péče, kde kombinuji psychoterapii a farmakoterapii ve spolupráci s psychiatrem provede Vaše dítě začátkem života dospělého tak, aby mu jeho kvalita života přinesla spokojenost a úspěch. V následné péči se zaměřuji na zvládnutí hlavních příznaků a s klienty provádíme i nácvik zvládání klíčových životních situací. Klient tedy nepracuje jen na svých problémech, ale aktivně se učí v modelových situacích jak reagovat a jednat v situacích, které dospělost přináší a doprovází. Během následné péče se mladý klient naučí i to, jak kolegům v práci říci že má ADHD co to přináší ve spolupráci a co by od kolegů vzhledem k ADHD potřeboval a chtěl.

Scroll to Top