Anatomie panické poruchy, spánek.

Do Anatomie panické poruchy patří i spánek. Je to sedmý typ paniky. Někteří lidé si všímají zrychleného tepu, náhlých pocitů. že padají nebo nadskakují. Nebo mají děsivý pocit, že jsou v bezvědomí, když usínají. Další se budí orosení potem, nebo velice náhle a buší jim srdce. Někdo se budí s tím, že nemůže dýchat a další se cítí paralyzovaní. Lidé s tímto typem paniky se někdy snaží vyhýbat některým věcem spojeným se spánkem, jako je pocit postupné ochablosti při usínání. Aby se cítili v bezpečí, snaží se neusnout, počkat až bude světlo, nebo spát vsedě. Mnoho lidí si dovolí jít spát, ale aby omezili nebezpečí, musí mít vedle sebe někoho, nebo mít po ruce své léky nebo telefon „kdyby něco“. Prášky na spaní, alkohol a mléčné nápoje jsou častým sortimentem na jejich nočních stolcích. Anatomie panické poruchy spánku popisuje.

Panická porucha a fobie.

Fobie neboli iracionální strach je velice rozšířená. Existuje mnoho různých druhů fobie včetně strachu z hmyzu, zvířat, výšky, vody, zvracení, krve, injekcí, nemocnic, zubařů, nebo i setkání a mluvení s lidmi. U lidí s fobiemi vyvolává setkání s předmětem jejich strachu paniku naprosto spolehlivě. Je to poměrně specifický a předvídatelný problém, postižení bývají za normálních okolností poměrně klidní lidé, ale při setkání s věcí, které se bojí, je zachvátí panika. Někteří psychologové popisují paniku jako přenosnou fobii. Není tam venku, jako pavouci, psi nebo mosty. Hrůzu vyvolávají pocity a myšlenky uvnitř dotyčného člověka.

Průzkum mezi mladými lidmi z roku 2007 ukázal, že 49% z nich má mírnou fobii a 9% trpí těžkou fobií, která narušuje jejich životy. Lidé s těžkou fobií se obvykle neobávají samotného předmětu, například pavouků, ale také související paniky, která jim rovněž může ublížit. Text těchto článků se týká i lidí s takovými fobiemi, byť se primárně zaměřuje na nevysvětlenou paniku s úzkost. Kromě toho mají někteří lidé tu smůlu, že trpí nečekanou panikou a navíc mají i závažné fobie. Život umí být nespravedlivý.

Scroll to Top