ADHD u dětí

Jaké terapie pomáhají při léčbě ADHD?

To, že je vaše dítě živější, ještě neznamená, že má ADHD. Pokud mu ho však diagnostikují, je potřeba začít situaci řešit, protože jinak se budou jeho problémy kupit. Nakonec by se mohlo dostat do stavu, kdy nezvládne chodit do školy a bude mít i problémy v mezilidských vztazích.

Než se dostaneme k tomu, jak se s ADHD dá účinně pracovat pomocí psychoterapie, podíváme se na to, co vlastně ADHD je a jak se projevuje. Problémy s ADHD rozhodně neodejdou časem a je potřeba je řešit, protože se o této poruše sice často mluví v souvislosti s dětmi školního věku, ale dospělí jí trpí také.

ADHD je známá jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Je to neurovývojová porucha, která postihuje děti i dospělé. Projevuje se nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou, které mohou významně ovlivnit každodenní život jedince, jeho sociální vztahy a studijní nebo pracovní výkon.

Příznaky ADHD se obecně dělí do dvou kategorií:

1. Nepozornost: potíže s pozorností, zapomnětlivost, potíže s plněním úkolů, ztrácení věcí a tendence k rozptýlení.

2. Hyperaktivita/impulzivita: neposednost, neklid, nadměrné mluvení, vyrušování ostatních, potíže s čekáním, až na ně přijde řada, a impulzivní jednání bez přemýšlení o následcích.

Tyto příznaky se mohou lišit v závažnosti a četnosti a mohou se také projevovat různě v závislosti na jednotlivci. Diagnóza ADHD obvykle vyžaduje přítomnost příznaků ve více prostředích (např. doma, ve škole nebo v práci) a důkladné posouzení odborníkem.

Při léčbě ADHD se často kombinují různé přístupy, základem je spolupráce rodiny, odborníků a školy. V některých případech postačí psychoterapie, jindy je potřeba přistoupit k farmakoterapii a nasadit vhodné léky. Ty se pak mohou postupně vysazovat.

Jak pomáhá při ADHD behaviorální terapie?

Behaviorální terapie se zaměřuje na změnu nežádoucího chování a myšlenkových procesů, které způsobují problémy v každodenním životě. Využívá k tomu několik technik, včetně systematické desenzibilizace, přísného vymezení cílů, modelování a kognitivní restrukturalizace.

Je důležité si uvědomit, že spousta terapií může být použita k léčbě různých problémů chování. Zde jsou některé z nejčastěji používaných terapií pro problémy spojené s ADHD.

1. Kognitivně-behaviorální terapie (CBT) – Tato terapie se zaměřuje na učení lidí s ADHD, jak identifikovat a měnit negativní myšlenkové vzorce, které mohou vést k problémovému chování. Cílem CBT je pomoci jednotlivcům s ADHD zlepšit sociální a interpersonální schopnosti a snížit negativní dopad jejich symptomatického chování.

2. Terapie rodiny a partnerství – Tato terapie se zaměřuje na vytváření a udržování pozitivního vztahu mezi jednotlivcem s ADHD a jeho rodinou a partnery. Pomáhá zlepšit komunikaci, řešit konflikty a vytvářet podporující prostředí pro člověka s ADHD.

3. Terapie podpory chování – Tato terapie se zaměřuje na učení lidí s ADHD, jak rozvíjet a udržovat pozitivní chování a snižovat nežádoucí chování. To zahrnuje využití pozitivních posilování, například ocenění za správné chování, a posilování strategií, jako jsou organizace a plánování.

4. Terapie sezení s terapeutem – Tato terapie se zaměřuje na vytváření strategií a postupů, aby se jednotlivec s ADHD lépe soustředil a lépe se organizoval. Terapeut také pomáhá jednotlivcům s ADHD zvládat stres, zlepšovat sociální interakce a učit se zvládat problémy.

5. Terapie zaměřená na rodiče – Tato terapie se zaměřuje na poskytování dovedností a strategií rodičům. Učí se, jak lépe porozumět potřebám svého dítěte s ADHD a jak se s nimi efektivně vypořádat. Rodiče se učí, jak posilovat pozitivní chování a vytvářet podpůrné prostředí pro své dítě.

Jak pomáhá při ADHD terapie učení?

Terapie učení se zaměřuje na řešení problémů s učením a poruchami pozornosti, které mohou bránit úspěšnému plnění školních a pracovních úkolů. Cílem je pomoci lidem zlepšit jejich schopnosti, zvládnout specifické výzvy a rozvíjet potenciál.

Terapeuti učení také často pracují s lidmi na rozvoji strategií učení, které zlepšují paměť, pozornost a organizaci, což pomáhá lidem úspěšně zvládat náročné úkoly.

Pokud tedy v pedagogicko-psychologické poradně padne verdikt ADHD a vy si s tím nevíte rady, stačí se obrátit na terapeuty, kteří vám se zvládnutím situace pomohou. Naučí vás, jak s dítětem pracovat a pomoci mu zvládnout jeho poruchu.

2 názory na “Jaké terapie pomáhají při léčbě ADHD?”

  1. Pingback: Problémy s učením? Nemohou za ně náhodou SPÚ? - Psychoterapie Vacek®

  2. Pingback: Jak pracovat s dětmi s ADHD? - Psychoterapie Vacek®

Diskuse uzavřena.

Scroll to Top