Panická ataka, příznaky.

Panická ataka, jaké jsou její příznaky? Bušení srdce, zrychlený dech, pocení, chvění nebo třes, dušnost, pocit zalykání se, bolest nebo tlak v hrudníku, nevolnost nebo pocit plovoucího žaludku, neklid, pocity na omdlení, pocit, že je člověk mimo realitu nebo odosobněný, nemá kontakt sám se sebou, strach ze ztráty kontroly nebo šílenství, strach ze smrti, znecitlivění nebo mrazení v některých částech těla, návaly horka nebo chladu. Takto může panická ataka vypadat.

Aby bylo možné hovořit o záchvatu paniky, musí náhle a nečekaně nastat nejméně čtyři (kterékoliv) pocity z uvedených příznaků a měly by dosáhnout vrcholu během asi deseti minut. Záchvat by neměla vyvolat žádná zjevná život ohrožující situace. Mnoho lidí zažívá více než čtyři z těchto pocitů najednou. Každý týden to navíc může být trochu jiné. Co vadí jednomu člověku, nemusí jiného vůbec zatěžovat. V případě, že se náhle vyskytne pouze jeden nebo dva ze jmenovaných příznaků, používá se termín „mírný panický záchvat“. Píšu sice pouze jeden nebo dva, ale nechci tím vyvolat mylný dojem. U těchto lidí mohou nečekané příznaky vyvolat smutek a obavy a mohou být do té míry časté, že jim to znepříjemní život.

Pokud takové příznaky máte je důležité nezůstat v této situaci sám a vyhledat pomoc lékaře, psychiatra, psychoterapeuta nebo psychologa. Tyto odbornosti vám mohou s vaším problémem, tedy panickou poruchou účinně pomoci.

Zdroj: Roger Baker.

Scroll to Top