Mám ADHD a moje dítě také!

Proč se mám léčit s ADHD i jako dospělý? Je to jednoduché. Když letíte letadlem letušky Vám před startem dávají instrukce co dělat v nouzi. Jednou a důležitou radou je, že v případě nouze nejdříve nasazujeme masku sobě až potom dítěti. Tedy mějme na paměti, že pokud chceme pomoci dítěti nebo pomáhat vůbec, musíme nejdříve zachránit sebe, abychom mohli pomáhat svému okolí.

A stejně tomu je i ADHD dospělých. Aby mohl rodič ve spolupráci s pedagogickou poradnou nebo výchovným poradcem provést dítě jeho dětským životem s ADHD co nejlépe, měl by nejdříve zvládnout své ADHD. 6 z 10 lidí pokračuje s touto diagnózou i v dospělosti. Pokud si říkáte, že to zvládáte bez pomoci, můžete si položit pár otázek. Třeba jak stíháte pracovní úkoly? Jak často měníte zaměstnání? Jak zapomínáte, kde co máte, kam jste něco položili, co kdo říkal? A jak moc vše důležité odkládáte. Určitě do těchto otázek patří i alkohol a jiné návykové látky. Nestraším, jen píši, co víte nejlépe sami! Vše výše zmíněné se dá řešit psychoterapií společně s psychofarmakologickou léčbou, kterou ve spolupráci s psychiatrem kombinuji.

I Já?

Mnohdy se dospělým stává, že na své ADHD přijdou až v souvislosti s vyšetřením jejich dítěte. Není na místě si říkat, že ADHD je problém dětství. ADHD v dospělosti se jen převlékne do jiných šatů. Například hyperaktivita se změní na vnitřní neklid. Nesoustředěnost pak dělá potíže při pochopení a realizaci pracovních úkolů. Tím vším se zvyšuje pocit méněcennosti, neschopnosti a z toho posléze pramení deprese a úzkosti. Dnes se s touto poruchou dá pracovat a mírnit její projevy. Zamyslete se, zda jste v dětství neměli samotní obdobné problémy jako vaše dítě, nepozornost, nadměrná aktivita, skákání do řeči. Někdy se stává že tuto poruchu přehlížíme a to proto že jsme si během života na ní zvykly a přijde nám to jako náš osobní a normální folklór.

Scroll to Top