Závislost na alkoholu

Jak se léčit z alkoholismu

Když se objeví v životě závislost na alkoholu, nemusí to být hned jasné. Dokonce ani sám postižený si na počátku nemusí uvědomovat, že závislostí trpí. Pokud máte podezření na začínající alkoholismus někoho z vašich blízkých, rozhodně neotálejte a vyhledejte pomoc.

Možná to zní zvláštně, ale i přes to, že se netýká závislost na alkoholu přímo vás, můžete vyhledat odborníky. Ti vám poradí, jak s dotyčnou osobou jednat a jak ji navést k léčbě. Poskytnou vám dostatek informací, které byste mohli potřebovat.

Jak léčba alkoholismu probíhá?

Léčba závislosti na alkoholu probíhá buď ambulantně, nebo rezidenčně. Při ambulantní léčbě se dochází do ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance či denního stacionáře. Při rezidenční léčbě je postup následující – detoxikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, pobyty v terapeutických komunitách.

Každá z těchto variant má své výhody i nevýhody. Proto je potřeba si dobře rozmyslet, co pro vás nebo vašeho blízkého bude nejlepší. Ambulantní léčba se obvykle nedoporučuje v případě, že se jedná o těžký alkoholismus nebo recidivu.

Podle typu služeb se dělí pracoviště také podle provozovatele:

  • státní zdravotnická zařízení, kde se služby hradí ze zdravotního pojištění a klient kromě regulačního poplatku za vyšetření (nikoli terapii) přímo neplatí,
  • soukromé praxe psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů, kde se zpravidla konzultace hradí přímo klientem – současně zde ale není žádná evidence v rámci zdravotního systému, tudíž lze zachovat anonymitu klienta.

Ve státních zařízeních je však velmi často tak velký přetlak, že se na začátek léčby čeká i několik měsíců. To je většinou problém, který odradí mnoho pacientů, kteří by potřebovali nastoupit léčbu hned. Odkládání jim dá prostor rozmyslet si nástup do léčebného programu. Výhodou je však prakticky nulová finanční zátěž.

Soukromá zařízení mívají pro nové klienty prostor téměř vždy, proto můžete s léčbou začít okamžitě. To je perfektní řešení, ale je potřeba počítat s tím, že budete platit za léčbu poplatky. Výhodou je však i naprostá anonymita a také fakt, že se můžete léčit ambulantně, tedy nevypadnout ze svého běžného života.

Adiktologická ambulantní a lůžková péče je specializovaná péče, jejíž hlavní cílovou skupinou jsou klienti/pacienti užívají alkohol a jiné návykové látky. Každé zařízení má pro vstup do léčby nastavená jiná pravidla, ale obecně se vyžaduje, aby si daný zájemce o léčbu zavolal sám a přišel na první konzultaci, kde se domluví na dalším postupu. Je to z důvodu projevení potřebného zájmu a motivace o léčbu, a proto není možné objednávání rodinnými příslušníky.

Po první konzultaci a dohodě s lékařem se člověk zařadí do příslušného (ambulantního či rezidenčního) programu. Průběh a forma léčby se může lišit dle zaměření jednotlivých zařízení – proto je vhodné se předem seznámit nebo se zeptat na zkušenosti s léčbou bývalých klientů.

Současně je však cílem každého zařízení maximální snaha o úspěšnost léčby klientů a zachování návaznosti léčby v systému péče. Proto je vhodné nepodceňovat rady lékaře, a i po absolvování úspěšné léčby si najít vhodnou podpůrnou skupinovou či individuální terapii a pokračovat v následné péči.

Jistým řešením tedy může být kombinace obou systémů. Tedy nastoupit léčbu ve státním zařízení a následně docházet na terapie do soukromé ambulance. Možností léčby je v současné době opravdu poměrně dost. Proto jistě dokážete vybrat to nejlepší pro vás nebo vaše blízké.

Scroll to Top