Jak poznám, že psychoterapie zabírá?

Jak poznám, že mi terapie pomáhá?

Možná vás to zklame, ale ani já, ani žádný jiný terapeut nemá kouzelný proutek, kterým by nechal zmizet všechny vaše potíže, kvůli kterým jste na terapii přišli. Terapie dokáže mnoho věcí ve vašem životě zlepšit, ale nevyřeší vše. To byste měli mít vždy na paměti. Kromě toho to také psychoterapeut nedokáže bez vás a vaší součinnosti.

Ani sebelepší terapie za vás nezmění vaši osobnost ani lidi kolem vás, nezodpoví všechny vaše otázky ani z vás neudělá dokonalého člověka. Je však zcela v pořádku očekávat, že vám terapie pomůže. Podle čeho ale poznáte, že se to skutečně děje?

Posouváte se v naplňování svých cílů

Na začátku terapie je důležité vyjasnit si s terapeutem, jaký by měl být její cíl a podle čeho vlastně usoudíte, že se naplňuje. Například chcete, aby se vám ulevilo do úzkostí? Jak to tedy bude vypadat, co bude prožívat místo toho? Chcete, aby se zlepšilo vaše sebevědomí? Jak poznáte, že se to děje? Někdy může být těžké si cíle definovat, ale bez toho jen těžko můžete pozorovat, v čem a jak vám terapie pomáhá.

Cíl se může v průběhu terapie měnit – buď proto, že usoudíte, že pro vás má jiný cíl větší hodnotu, nebo protože je cíl (dostatečně) naplněn a vy chcete pracovat na dalším. V každém případě to, že terapie funguje, poznáte podle toho, že se v naplňování svých cílů posouváte. Zároveň je potřeba mít na paměti, že posun obvykle vyžaduje dostatečný čas.

Učíte se nové dovednosti

Dobrá terapie vám pomůže naučit se nové dovednosti. Jaké to mohou být?

  • Lépe komunikujete se svými blízkými.
  • Účinněji relaxujete a odpočíváte.
  • Snáze čelíte stresujícím situacím.
  • Dokážete si lépe zorganizovat čas.
  • Daří se vám vymezovat si zdravé hranice vůči druhým lidem.
  • Více si všímáte věcí, které se vám v životě daří.

Vaši blízcí si všímají změn

Někdy si my sami nevšimneme změn tolik, jako naše rodina a přátelé. Mohou si například všimnout vašeho pozitivnějšího naladění, změn ve vašem chování a podobně. Pokud terapie funguje, je pravděpodobné, že se zlepší vaše vztahy s druhými lidmi.

Cítíte úlevu

Pokud cítíte úlevu od symptomů, psychoterapie funguje. Když například přijdete s problémy s usínáním a po nějaké době se vám daří usnout na první dobrou, je to jasný signál, že terapie má smysl. Úlevu také můžete pociťovat jako vnitřní zklidnění v oblasti, kvůli které jste na terapii zamířili – ať už je to rozvod, úmrtí blízkého člověka nebo nějaké trauma z minulosti. Další způsob, jak se může úleva, je nová spokojenost se sebou samým.

Měli byste mít na paměti, že úleva obvykle přichází ve vlnách a ve většině případů nastanou určité propady, ale postupně by měl mít váš stav zlepšující se tendenci.

Staráte se více sami o sebe

Určitou známkou pokroku je i to, že začnete více vnímat své potřeby, pro někoho to znamená, že se začne starat o svůj vzhled, řeknete si v práci o snížení úvazku, nebo si začnete pravidelně psát deník. Ať už je to cokoliv, pokud se o sebe více staráte, je to dobrý signál.

Lépe vnímáte své emoce

Známkou toho, že terapie pomáhá, je lepší vnímání vlastních emocí. Místo toho, aby vás emoce ovládaly a vedly vás k nevyzpytatelným reakcím, dokážete je lépe zachytit a zpracovat.

Důvěřujete terapeutovi

Dobrý vztah s terapeutem je důležitou součástí úspěšné terapie. Pokud cítíte vůči svému terapeutovi důvěru, neobáváte se, že vás bude kritizovat či soudit a můžete mu proto říci cokoliv, může být takový vztah sám o sobě pro vás uzdravující. Důvěra je ve vztahu klient – terapeut klíčová, proto je potřeba, aby vám terapeut seděl. To poznáte jedině tak, že si s ním vyzkoušíte promluvit. Neobávejte se proto zavolat a domluvit si svůj první termín.

Jak dlouho psychoterapie trvá?

Délka psychoterapie se liší podle toho, jaký přístup zvolíme, a také podle vašich obtíží. Nicméně podle výzkumů asi polovina klientů pociťuje zásadní změnu po osmi konzultacích a 75 % po 26 konzultacích. V některých případech ke mně klienti dochází déle. Délka je opravdu velmi individuální.

Scroll to Top