Mgr. Alexandra ŠtolbováMotto: „Milujme své dítě takové, jaké je!“

Dobrý den, jsem Mgr. Alexandra Štolbová a působím přes 25 let jako speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii a etopedii. Pedagogiku jsem přímo studovala na fakultě Jana Evangelisty Purkyně. Angažuji se také jako výchovná poradkyně na základní škole a koordinátorka inkluze. Zabývám se speciálně-pedagogickým poradenstvím a konzultacemi s následnou terapií.

Provádím symptomatickou terapii ADHD, poruch autistického spektra, specifických poruch školních dovedností a motorických funkcí (jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie atd.).

Mým významným pomocníkem je behaviorální terapie. Metoda z oblasti psychoterapie, která předpokládá, že poruchy chování jsou naučené reakce, proto je možné, aby se je dítě přeučilo. Jejím cílem je odstranit nežádoucí chování a nahradit ho jiným chováním, kterému se však dítě musí postupně a vědomě naučit.

Velmi náročnou, ale nesmírně důležitou roli sehrávají také rodiče, přesněji jejich rodičovský přístup. Přijmout dítě takové, jaké je a mít pro něj dostatek laskavosti, klidu, trpělivosti a optimismu. Snaha rodičů vykompenzovat neklid dítěte klidem a pochopením je těžká, ale velmi účinná. Pomáhají pevný denní režim, rozmanité a dlouhodobě pěstované koníčky a volnočasové aktivity, dodržování časoprostoru na studium, zábavu, sport a na komunikaci s rodinou a kamarády. A tomu všemu je přizpůsobena terapie, kterou přináším.

Scroll to Top