Jak poznat funkčního alkoholika

Kdo je to funkční alkoholik a jak ho poznáte?

Alkoholika si téměř všichni představíme stejně – neustále opilého člověka, který nezvládá své povinnosti. Jenomže pravda je trochu někde jinde, poměrně velké procento lidí, kteří bojují s alkoholem, dokáže svůj problém držet na uzdě a před okolím ho dlouhodobě a úspěšně skrývat.

Tito lidé svůj problém nepřiznají sobě ani svému okolí, dokonce dokáží žít zdánlivě normální život. Daří se jim okolí oklamat. O takových lidech hovoříme jako o vysoce funkčních alkoholicích.

Lžou si do kapsy

Alkoholismus se definuje jako nejzávažnější forma zneužívání alkoholu a neschopnost zvládat pití alkoholu. Tato porucha se do tří kategorií: mírná, středně těžká a těžká. Alkoholici mají často pocit, že bez alkoholu nemohou v životě obstát, což vede k problémům v profesním i osobním životě a také k řadě zdravotních problémů.

Je třeba si uvědomit, že ne všichni alkoholici se chovají tak, jak bychom očekávali. Funkční nebo vysoce funkční alkoholik může být spolehlivý, zodpovědný, a dokonce i úspěšný. Na první pohled je jeho život skvělý – má dobře placenou práci, rodinu, domov i přátele. Velmi často se stává, že takový člověk popírá problém s alkoholem i sám před sebou.

Jak poznáte, že to přehání?

Poznat, že člověk pije příliš, není zcela jednoduché. Když budeme problém posuzovat z pohledu množství, za těžké pití se u žen považuje konzumace více než 3 běžných dávek alkoholu denně (sklenička piva, vína, nebo standardní panák) nebo 7 dávek týdně. U mužů jsou to 4 dávky denně nebo 14 za týden. Vypité množství však nemusí být hlavním indikátorem problémů s alkoholem. Je proto potřeba si všímat dalších varovných signálů:

 • neustálá nebo častá touha po alkoholu, ve společnosti i o samotě
 • neschopnost konzumaci alkoholu kontrolovat 
 • stavění alkoholu před osobní a pracovní povinnosti
 • potřeba zvyšovat množství zkonzumovaného alkoholu
 • zásadní změny v chování během konzumace alkoholu
 • afektovanost při konfrontaci s problémem

Samotný vysoce funkční alkoholik vám pravděpodobně neposkytne tyto informace sám od sebe. A pokud se často nenacházíte v nejbližším okolí, šance na identifikaci závislosti u takového člověka se rapidně snižuje. Ve skutečnosti však ani to, že se s vysoce funkčním alkoholikem pravidelně stýkáte, nemusí nutně nic znamenat. Následující poznávací znaky funkčních alkoholiků vám ale mohou pomoci ho odhalit:

 • používají různé způsoby, jak pití zdůvodňovat, častou záminkou je „něco oslavit“
 • ospravedlňují se tím, že pijí jen drahý alkohol
 • mají viditelně vysokou míru tolerance alkoholu
 • vyhýbají se společenským akcím bez přítomnosti alkoholu
 • stěžují si na výpadky paměti
 • mají tendenci alkohol uchovávat na nezvyklých místech
 • žertují o problémech s alkoholem

Jak pomoci alkoholikovi, aby přestal popírat?

Na rozdíl od lidí, kterým alkohol významně narušil a ovlivnil život, si vysoce funkční alkoholik nemusí následky svého pití plně uvědomovat. Jestliže vás nadměrná konzumace alkoholu někoho ve vašem okolí znepokojuje, všímejte si způsobů, kterými se snaží nadměrné pití racionalizovat. V případě, že se rozhodnete dotyčnou osobu s jejím problémem konfrontovat, dělejte to výhradně ve chvíli, kdy nepije.

V těchto případech je nejlepším řešením vyhledat odbornou pomoc. Nasměrujte ho tedy správným směrem, ale nesnažte se za každou cenu pomoci vy sami. Můžete se objednat na konzultaci k odborníkovi, který vám poradí, jak s takovým člověkem pracovat.

Scroll to Top