Neortodoxní přístup k pití

Neortodoxní přístupy k léčbě alkoholismu

Ve zkratce by se dalo říct, že se nemusíte vzdávat alkoholu úplně, ale stačí pít méně. Ve skutečnosti to není tak jednoduché, protože tento model není vhodný pro každého, ale pro některé lidi bojující se závislostí může být cestou.

Postupné snižování dávek pití, jak se tomuto postupu také říká, je jedním z alternativních přístupů k léčbě alkoholismu. Ideální je pro lidi, kteří nejsou na alkoholu závislí dlouho. Vhodná je také pro lidi, kteří nedokáží okamžitě abstinovat. Je u nich možné zvolit alternativní postup, při kterém se pacient snaží redukovat množství zkonzumovaného alkoholu. Už jen samotné snížení spotřeby alkoholu může napravit zdravotní a sociální následky nadměrné konzumace alkoholu.

Kontrolované pití byste měli nejprve konzultovat s odborníkem, který posoudí váš stav, a podle toho rozhodne, jestli je pro vás vhodné. Důležité je rozlišit, jestli se vás týká rizikové pití, škodlivé pití alkoholu nebo jestli jste na alkoholu již závislí.

Rozdíl mezi rizikovým a škodlivým pitím

Do rizikového pití alkoholu spadají lidé, kteří pijí přes míru, ale ještě se jim nic nestalo. Škodlivé užívání alkoholu už lidi tělesně nebo duševně ohrozilo, ale pořád mají záklopku – dokáží přestat. V tomto případě je snížení dávek na rozumné minimum přijatelnou možností.

U závislých lidí není vhodné kontrolované pití, protože mívají zhoršené sebeovládání. V takovém případě se nedá předpokládat, že by se dostavil úspěch.

Jak probíhá kontrolované pití?

Pokud odborník po vstupním vyšetření shledá, že by pro vás kontrolované pití bylo přínosné, můžete začít pod jeho dohledem s léčbou. Během léčby budete docházet na ambulantní terapie a psychoterapii můžete kombinovat s léky. Léky vám pomohou zahnat craving.

Během psychoterapie se budete učit, jak pracovat se svými pocity. Odhalíte spouštěče pití a naučíte se s těmito situacemi pracovat. Získáte sebedůvěru a dokážete čelit problémům i bez pití. Dokážete odmítat alkohol a podaří se vám získat takový život, jaký jste toužili mít.

Výhody ambulantní léčby alkoholismu

Ambulantní terapie je výhodná také z toho důvodu, že nemusíte trávit čas v léčebně. Můžete docházet do zaměstnání a nikdo se nemusí ani dozvědět, že se léčíte ze závislosti na alkoholu. Dokonce je možné se léčit i pod pseudonymem, vaši pravou identitu tedy nemusí znát ani váš terapeut.

Kontrolované pití se často používá i jako předstupeň úplné abstinence. Není to však cílem této terapie, cílem je naučit vás, pít alkohol plánovaně a ne impulsivně. V praxi to může vypadat tak, že si před společenskou akcí řeknete, že si dáte jedno pivo a skutečně vypijete jen jedno.

Nevýhodou tohoto postupu je fakt, že je na vás kladen velký tlak z okolí. Všude jsou pro vás lákadla a vy musíte odolávat barům, restauracím i samoobsluhám. Toho jste v léčebně ušetřeni. Zkrátka je vhodné pro lidi, kteří mají velmi pevnou vůli a nejsou na alkoholu závislí. Kontrolované pití není vhodné ani při relapsech. V těchto případech je potřeba léčit se klasicky v léčebně.

Když zjistíte, že vy nebo někdo z okolí začíná mít problém s alkoholem, spojte se s odborníkem a proberte s ním možnosti léčby, které vám může nabídnout. Po první konzultaci možná zjistíte, že se váš problém dá řešit snaze, než jste si mysleli.

Scroll to Top